Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 24.2.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ὁ «κοσμικὸς μεσσίας» ἀπαιτεῖ ἐξουδετέρωσιν τῆς Θρησκείας. Τοὺς οἰκουμενιστὰς δὲν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια, διότι ὑπηρετοῦν μὲ ἀφοσίωσιν τὴν ἐκκοσμίκευσιν! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ἀριστερὰ καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Γ. Μεταλληνός, Ὀμ. καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

➢ Νά ἀνακληθῆ ἡ προκλητική θεματική ἑβδομάς. Τοῦ κ. Νικήτα Ἀλιμπράντη, Καθ. Κοινωνιολογίας Δ.Π.Θ.

➢ Πλήττονται αἱ ἀθῶαι ψυχαὶ τῶν μαθητῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασ. Κοκκολάκη.

➢ Ἡ Ἑλλάς ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης της -οἱ ἀνόητοι, οἱ ἁπλοὶ καὶ ὁ Γόρδιος Δεσμὸς- Τοῦ κ. Γεωργίου Ἐμ. Δημητράκη, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος.

➢ Ἕνα πνευματικὸν πρόβλημα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς.

➢ ...καί ἦσαν ὅλοι τους Μασόνοι;

➢ Τό ὀρθόδοξον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.

➢ Εἶναι ἡ Ρωσία ὁ ἰδανικὸς σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος;

➢ Πῶς νά… πουλᾶτε στοὺς νέους! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Τριώδιον, Σωστικόν καί Ἅγιον. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

➢ Ὁ Ἐπίσκ. Χριστουπόλεως ἐπιβεβαιώνει τὸν Ο.Τ.

➢ Ὁ ἐθνικός μας καί οἰκουμενικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐλευθερία καί ἡ γλῶσσα εἰς τό ἔργον του. Τῆς Δρ. Φιλ. Μαρίας - Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης