Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 6.9.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ- ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ. Ὁ γλαυκός «Βόσπορος» μετηλλάγη εἰς «Μαύρην Θάλασσαν». Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.

➢ Ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων ὑπερασπιστής τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει ὁ κ. Σταῦρος Ἀβαγιάννης, ΜΑ Θεολογίας, Ὑπ/ντὴς ΙΕΚ Γλυφάδας.

➢ Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πτωχῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ἀφροσύνη καὶ παραφροσύνη ἡ ἀναγνώρισις τῆς ψευδοεκκλησίας τῶν σχισματικῶν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου.

➢ Εἴμεθα εἰς ἀδιέξοδον; Ἡ ὀγδόη λύσις! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ὁ ἐκβιαστικὸς τρόπος ἐκζητήσεως Αὐτοκεφαλίας κατήντησεν ἀντιεκκλησιαστικὸς “θεσμός”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Δὲν ἔχουν ἱερωσύνην! Τοῦ Πρωθιερέως Νικολάου Ντανίλεβιτς, Ἀν. Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας (Πατριαρχεῖον Μόσχας).

➢ Ἡ σιβυλλικὴ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ.

➢ Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀσκητική. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Ἡ Ζηζιούλιος ἀπόκλισις ἐκ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Δρος Πανεπ. Γένοβας, Ὑπευθ. τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical Γένοβας, Πανεπ. Ρώμης Tor Vergata.

➢ Ἐκκλησία, Ἔθνος καὶ Πατρίς: Ἑρμηνεῖαι καὶ παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

➢ Περὶ ἑνὸς ἀτόπου δημοσιεύματος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, θεολόγου.

➢ Σιγησάτω πᾶσα σάρξ... Τῆς κ. Θεοδώρας Σίγμα.

➢ Λόγος περὶ τοῦ συμβόλου τοῦ Σταυροῦ, τῆς ἀγάπης καὶ τῶν καρπῶν ἐκ τῆς θείας μελέτης. Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. γ΄ 13-17). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου Σταυρουπόλεως καὶ Χερσῶνος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2272 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης