Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.7.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; Κίνημα «Black Lives Matter»: Προωθοῦμεν διὰ ἡγέτας διαφυλικὰ ἄτομα! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἀνάξιοι τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Προκαθήμενοι, ποὺ ὑποδέχονται τὸν Πάπαν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης ὑψώνει τὴν φωνήν της.

➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται καὶ ὁ ἠθικὸς κατήφορος. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.

➢ Πρωθιερεὺς Ν. Μπαλασώφ: “Ἀπάτη ὁ Τόμος. Ὅλοι ἐξαπατήθηκαν’’.

➢ Covid-19: Ἀλήθειαι καὶ μῦθοι πρὸ τῶν χρηματοδοτήσεων. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Περὶ τοῦ ἐμποδίου τοῦ ὑπερπλούτου εἰς ἐλαχίστας Ἱερὰς Μονάς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Καὶ τώρα, διατί νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς Ἐκκλησίας; Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Γερακιανάκης.

➢ «Γέροντας Σίμων, ὁ Γέροντας τῆς Ἀθήνας». Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.

➢ Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινική τοῦ Πανεπιστήμιου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.

➢ Ὁ συνειδητὸς Χριστιανός. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ δεξιότητες (ἢ τροχιοδρόμησις πρὸς ἀθεΐαν). Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.

➢ Ἡ μετονομασία μιᾶς ὁδοῦ... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Αἱ ρίζαι τοῦ πραγματικοῦ «ἀντιδυτικισμοῦ» εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ «Τί ἐπιζητοῦν τέλος πάντων οἱ ΗΠΑ; Νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα μία νέα Οὐκρανία;». Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, πολιτικὸς ἀναλυτής.

➢ «Ἡ ἀκίνητη περιουσία τῶν μητροπόλεων τοῦ Μαυροβουνίου εἶναι τεράστια». Τοῦ κ. Γιώργου Τσακίρη.

➢ Διατὶ ἀπεδοκιμάσθησαν οἱ Ἰουδαῖοι. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Ρωμ. ι΄ 1-10). † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2314 B ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης