Φθάσαμε, μέ τήν Χάρι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ μας, στήν 6η Κυριακή τοῦ Πεντηκοσταρίου, τήν γνωστή ὡς Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Γλυκερίας (†177), τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ ὁμολογητοῦ καί τοῦ ἁγίου Παυσικάκου Ἐπισκόπου Συνάδων (6ος αἰ.)πηγή: Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων. (14/5/2018)


 1 / 32 

Print-icon 

Login-iconLogin