Mitropolia de Pireu - ”Cel Ce vine” după invatatura Bisericii si dupa conceptia miscarii ”New Age”
”Cel Ce vine” după învățătura Bisericii și după concepția mișcării ”New Age”

Recent, în cotidianul ”Elefteri Ora” din Atena, a fost publicat un articol cu titlul: ”Cel ce vine. Doctrina Mediatorilor, a Mesiilor, a Hristoșilor sau a lui Avatar?” Deoarece acest articol poate să provoace confuzie în rândul cititorilor ziarului, întrucât conține vădite convingeri anticreștine, am considerat de cuviință să dăm câteva răspunsuri pentru a arăta minciunile autorilor, întărind învățătura ortodoxă despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

La început am fost intrigat de acestă apariție, deoarece știam că, în general, cotidianul mai sus menționat are o orientare creștin ortodoxă și consideram că marea parte a cititorilor săi sunt creștin ortodocși. În esență, conținutul articolului este un comentariu despre Mesia (sau, mai corect, despre Mesii, Mediatori, Hristoși sau Avatari, toate la plural, pentru că în învățătura ocultă teosofică nu se vorbește de unul singur, ci de mai mulți Mesii, Hristoși, etc.) așa cum reiese din concepțiile eshatologice ale teosofilor și ale mișcării New Age. Desigur, autorii au avut grijă să menționeze faptul că au o anumită reținere asupra conținutului articolului și că lasă la aprecierea cititorilor ”dacă acesta este util sau oportun” fără a expune învățătura ortodoxă și fără a preciza că ideile expuse în articol sunt întru totul contrare eshatologiei creștin ortodoxe.

Alice Bailey, cea care este citată în articol, este considerată de autori ca un teosof creștin. Cu toate acestea, după cum susțin adepții moderni ai credințelor teosofice, ”Teosofia nu este doar un amestec de gnosticism, spiritism, hinduism și budism, ci și un efort conștient care a provocat zdruncinarea Creștinismului în lume prin a) ură fără margini față de Hristos, Maica Domnului, Sfânta Treime și tot ce este sfânt și cuvios și b) prin credința declarată în valoarea și practicile sataniste.”

În mod deosebit, referitor la persoana Mântuitorului, teosofia afirmă că Hristos ”este doar una din multele entități spirituale, care a intrat în trupul lui Iisus, s-a răstignit, dar nu a înviat cu trupul său și despre care spunem doar în mod alegoric și simbolic că s-a înălțat la cer.”

Prin urmare, denumirea de ”creștin” îi duce în eroare pe cititorii articolului. Nu mai vorbim de faptul că Alice Bailey este unul dintre pionierii care au creat mișcarea ocultă New Age, succesoare a Elenei Petrovna Blavatski și liderul Societății Teosofice din Londra.

Edificatoare în acest sens este atitudinea secretarului Comisiei Sinodale pentru erezii a Sfântului Sinod al Bisericii din Elada, părintele Kiriakos Tsouros, care într-un articol a evidențiat următoarele: ”Noua Eră a Vărsătorului s-a născut și crescut la Școala teosofică de ocultism a Elenei Petrovna Blavatski. Din anul 1920, Alice Bailey va prelua și va duce mai departe conceptul teosofic ocult. Mesajele pe care Bailey pretinde că le-a primit de la un mestru numit ”Tibetanul” au fost consemnate în mai multe cărți, printre care și cea intitulată ”Reapariția lui Hristos”. În aceste mesaje s-a regăsit și mandatul de a înființa o Nouă Religie Mondială, în concordanță cu preceptele și ”credințele” Noii Ere a Vărsătorului. Această Nouă Religie Mondială va însoți ”reapariția lui Hristos a New Age” și va fi practicată de toți credincioșii ei, înlocuind orice altă religie sau închinare practicate astăzi.”

De asemenea, în cartea amintită mai sus se exprimă ideea că ”Biserica trebuie să fie mai îngăduitoare, să transmită prin preoți mesajul că mântuirea este condiționată de relația cu credințele anticreștine, deoarece în interiorul fiecăruia este Hristos (ideea de automântuire și autorăscumpărare) iar sărbătorile din calendarul bisericesc au origine astrologică”.

Citind articolul din ziar, vedem cum Teosofia dorește cu tot efortul să nege unicitatea lui Hristos, să-L dezbrace de caracterul divino uman al Persoanei Sale și să-L asocieze cu ”misterele” din religiile orientale... Pentru Teosofie și implicit pentru Alice Bailey, Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, Logosul veșnic al Tatălui, Care S-a întrupat pentru a arăta că este singurul în măsură să mântuiască lumea, ci este unul din multele ”Avatare” sau ”Hristoși” care vin din când în când în lume sub diferite denumiri și care au rolul de ”binefăcători” ai omenirii. Ultima venire, după concepțiile Teosofiei și ale New Age ”va fi noul Avatar, care va veni să stabilescă o religie mondială care va cuprinde toate religiile lumii”, adică Antihristul.

După învățătura Bisericii noastre ”Cel ce vine” din teoriile lui Alice Bailey și implicit ale Noii Ere nu este Domnul nostru Iisus Hristos, ci este ”omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.” (II Tesaloniceni 2, 3-4), ”cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul” (I Ioan 2, 22).

Noi, fiind credincioși ortodocși, să nu așteptăm niciun ”Avatar”, chiar dacă este caracterizat ca ”Hristos”, pentru că Mântuitorul nostru, Trimisul lui Dumnezeu, a venit deja, ”S-a făcut trup și S-a sălășluit întru noi”(Ioan 1, 14). A venit ”să caute și să mântuiască pe cel pirdut”(Luca 19, 10) ”ne-a răscumpărat pe noi din blestemul, făcându-Se pentru noi blestem”(Galateni 3, 13). El este unicul Mântuitor al întregii lumi, fiindcă ”întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi”. (Faptele Apostolilor 4, 12) Aceasta a fost prima Sa venire și prima arătare, ca să desăvârșească opera de mântuire a lumii. Așa cum ne încredințează nemincinoasa Sa făgăduință, va veni din nou, nu cu smerenie și persecutat de forțele lumii ”ascultător făcându-Se până la moarte” (Filipeni 2, 8), ci ”întru slava Sa și toți sfinții cu El” (Matei 25, 31) ca să judece viii și morții.

La Parusie, Hristos nu va veni ca un conducător (lider) mondial ca să ajute umanitatea, așa cum susțin teosofii și adepții New Age, ci va veni în calitate e Judecător al lumii. De asemenea, marea Sa judecată va coincide cu sfârșitul chipului actual al lumii și refacerea acestuia într-o formă spirituală, potrivit puterii sfințitoare a harului lui Dumnezeu.

Biroul pentru erezii și credințe oculte al Sfintei Mitropolii de Pireu,

3 februarie 2014

Traducere dupaΟ Ερχόμενος της Εκκλησίας και ο ερχόμενος της "Νέας Εποχής"

http://www.impantokratoros.gr/4B9FBC97.el.aspx


Va recomandam si:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer