Ευχές του ΔΣ της ΠΕΘ προς Θεολόγους, εκπαιδευτικούς, μαθητές για το Άγιο Δωδεκαήμερο και το Νέο Έτος 2018!

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,
Ἀνατολὴ ἀνατολῶν,
καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν·
καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.

«Ἐξαποστειλάριο τῆς Ἑορτῆς τῆς
τοῦ Χριστοῦ  θείας  Γεννήσεως –
Ἦχος  γ'. Αὐτόμελον»
 

Οἱ Χριστιανοί ἑορτάζουμε καὶ φέτος τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὅπου, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, «ἄνθρωπος ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος» (PG 52, 789).

Τὸ λυτρωτικὸ αὐτὸ γεγονός, ὅτι « » βρήκαμε τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, καλούμαστε νὰ ὑποδεχθοῦμε ταπεινὰ στὶς καρδιές μας καὶ νὰ τὸ μαθητεύσουμε στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης.

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων εὔχεται ὁλόψυχα στοὺς Θεολόγους καθηγητὲς καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς/τριες τῆς χώρας μας, καθὼς καὶ στοὺς οἰκείους τους, εὐλογημένα Χριστούγεννα, χαρούμενο, εἰρηνικό, δημιουργικὸ καὶ ἐν Χριστῷ τὸΝέο Ἔτος 2018!
 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
 
 

http://www.petheol.grPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης