Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Εὐνοεῖ τήν λαθρομετανάσταυσιν καί τόν ἐποικισμόν τῆς χώρας μέ μουσουλμάνους ἡ ἀνέγερσις τοῦ τεμένους, τονίζουν εἰς ὑπόμνημα διαμαρτυρίας 34 Ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι.

Τὸ μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς ἀπελθούσης ΔΙΣ, διὰ τὴν κατάστασιν τῆς Χώρας.

Κίνδυνοι διά τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα ἐκ τῆς πολυμορφίας τῶν αἱρέσεων καὶ ἐκ τῆς ἐπιθετικότητός των. Τοῦ Σεβ. Κερκύρας κ. Νεκταρίου.

Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος θὰ μεταβληθῆ εἰς ρατσιστικὸν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Χρι¬στιανῶν μὲ τὴν ποινικοποίησιν τῆς ἐκφράσεως, ἐπεσήμαναν οἱ πατέρες καί οἱ πιστοί τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Τριάδος Γαζέας.

Ἐλέγχει αὐστηρῶς τὸν Σεβ. Σύρου, Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του.

Φορολογικαὶ ἀπαλλαγαὶ διὰ τὰς Ἱ. Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ Ἐκκλησία πενθεῖ διά τήν κοίμησιν τοῦ ὁμολογητοῦ θεολόγου Ν. Σωτηροπούλου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ. 

Ἀθλητισμὸς καὶ Ἐθνισμός. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Σκέψεις διὰ τὸ ἀντιρατσιστικὸν νομοσχέδιον. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας.

«Ὦ Τρισμακάριστον Ξύλον, ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός…». Τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Μυγδαναλεύρου.

Ὅλα τὰ αἰτήματα τοῦ Ἱε¬ροῦ Συνδέσμου Κληρι¬κῶν (ΙΣΚΕ) πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

«Ὑπῆρχε μυστικὴ συμφωνία τῶν κ.κ. Ἐρντογὰν - Καραμανλῆ διὰ τὴν Χάλκην;
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης