ΓΕΛΑ Δ' Ο ΜΩΡΟΣ ΚΑΝ ΤΙ ΜΗ ΓΕΛΟΙΟΝ ΕΙ;

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Κυριακή, πρωί, 11,30΄, Ἰανουάριος 2011.

«Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως» ἢ «Σεμινάριο οἰκοδομῆς στὴν Ὀρθοδοξία»· ἕνας θεσμὸς ποὺ ἵδρυσε ὁ μακαριστὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ἀπὸ τὸ 1987-1988 καὶ τὸ ὁποῖο συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, μέχρι καὶ τὸ 2016, ὁπότε τὸ κατήργησαν -χωρὶς κἄν νὰ ἐνημερωθῶ, ἄν καί ὑπεύθυνος ἐπί τοῦ φορέα- γιὰ λόγους, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ προκειμένου νὰ σχολιάσουμε.

Τοῦ σεμιναρίου αὐτοῦ εἶχα τὴν προσωπικὴ εὐθύνη τῆς διοργάνωσης ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι καὶ τὴν κατάργησή του. Ἦταν ἕνας θεσμὸς ποὺ συγκέντρωνε ἀκροατὲς ἀπὸ ὅλο το λεκανοπέδιο καὶ καταξιωμένους ὁμιλητὲς -γνωστοὺς Κληρικούς, πανεπιστημιακοὺς Καθηγητὲς κι ἄλλες προσωπικότητες.

Ἦταν, λοιπόν, Κυριακὴ πρωί, 9 Ἰανουαρίου καὶ τὸ θέμα: «Τρέλας Ἐγκώμιον... Καλῶς ἦλθες 2011», μὲ ὁμιλητὴ τὸν μακαριστὸ π. Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο.

Τὸν π. Κωνσταντῖνο τὸν γνωρίζαμε πολλοὶ ἐξ ἡμῶν καὶ φυσικὰ παρακολουθούσαμε τὸ ἔργο του, τὴν καταξιωμένη Ἐκπομπὴ του «Ράδιο Παράγκα» καὶ τὶς συνάξεις του στὴ Γλυφάδα. Τὸν π. Κωνσταντῖνο τὸν προσεκάλεσα προσωπικὰ νὰ συμμετάσχει στὸ «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως» τὸ 2006-2007 κι ἔκτοτε συμμετεῖχε ἀνελλιπῶς κάθε χρόνο μέχρι καὶ τὸ 2013-2014.

Μὲ τὸν π. Κωνσταντῖνο ὡς ὁμιλητή, περιμέναμε τὴν γνωστὴ ἐτήσια «κοσμοπλημμύρα» καθὼς ὅλη ἡ Ἱ. Μητρόπολη Γλυφάδας κι ὅλη ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἔδιναν τὸ παρόν. Καὶ κάτι ἀκόμη: ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐμπλούτιζε πάντα τὶς ὁμιλίες του μὲ ταυτόχρονη προβολὴ βίντεο.

Ἦταν, λοιπόν, σ' αὐτὴ τὴν ὁμιλία, τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2011, ποὺ μεταξύ τῶν «Ἐξτρεμιστικῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων», ποὺ μᾶς παρουσίασε ἦταν κι ἕνα βίντεο μ' ἕναν μικρόσωμο, κοστουμαρισμένο Ἰνδό, ποὺ ὄρθιος φαινόταν νὰ ταράζεται ὁλόκληρος ἀπὸ κάτι σὰν κρίση βήχα, ὅπου ὁ π. Κωνσταντῖνος μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα μοντέρνο εἶδος «γιόγκα», τὴν «γιόγκα τοῦ γέλιου»!

Ἦταν ἐκεῖ ποὺ πρωτογνώρισα τὸ νέο αὐτὸ εἶδος νεοεποχίτικης πρακτικῆς, τὸ ὁποῖο βέβαια συνάντησα καὶ σὲ ἄλλες εὐκαιρίες ἀργότερα καθὼς ὅλα αὐτὰ τὰ περίεργα καὶ καταστροφικὰ δὲν ἀργοῦν νὰ διεισδύσουν στὴ χώρα μας. Καί μάλιστα, ἐνσωμάτωσα τὴν «τεχνική» αὐτὴ στὸ «Ὁ Νὶκ Μάρβελ καὶ τὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης», τὸ τρίτο βιβλίο τῆς σειρᾶς τοῦ «Νὶκ Μάρβελ», ὅπου οἱ δύο φίλοι, στὸ πρῶτο κεφάλαιο, «διαλύουν» μία πρακτικὴ «γιόγκας γέλιου»... γιὰ ὅσους τυχὸν δέν διάβασαν τὸ βιβλίο.

Μεταφέρουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἄνω βιβλίου -ὅπου οἱ ἥρωες τῆς διήγησης, δέχονται τὴν «ἐπίθεση» γέλιου σ' ἕνα βαγόνι τοῦ μετρὸ- ὥστε νὰ γίνει περισσότερο κατανοητὸ τί ἐννοοῦμε μὲ τὸν τίτλο «γιόγκα τοῦ γέλιου».

«Ἡ αὐστηρὴ γυναίκα μὲ τὸ ἄχρωμο πρόσωπο καὶ τὰ ψαρὰ κατσαρωμένα μαλλιὰ εἶχε καθίσει ἀνάμεσα στοὺς ἐπιβάτες ἔχοντας λοξὰ ἀπέναντί της τὸ νεαρὸ μὲ τὸ ξυρισμένο κεφάλι, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς γυναῖκες κάθισαν σὲ τυχαῖες θέσεις ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους. Ὁ κάμεραμαν συνέχιζε νὰ σαρώνει τὸ βαγόνι ἐνῶ οἱ ἐπιβάτες κοιτάζονταν μεταξύ τους, κάποιοι προφανῶς ἐνοχλημένοι.

Καὶ τότε ἔγινε "τὸ ἔλα νὰ δεῖς"! Ἡ γυναίκα μὲ τὴ φλοκάτη γιὰ μαλλί, ποὺ προφανῶς ἦταν ἡ ἀρχηγὸς τῆς ὁμάδας, ἄρχισε νὰ γελάει· ἕνα γέλιο περίεργο, διακριτικὸ στὴν ἀρχή, κακαριστὸ στὴ συνέχεια... ἕνα γέλιο χωρὶς λόγο, χωρὶς αἰτία, χωρὶς συνέπεια, ποὺ γρήγορα ἐξελίχθηκε σὲ παροξυσμό...

Πέρασαν δύο-τρία λεπτὰ καὶ τὸ κακάρισμα, ἔντονο, κουραστικό, μὲ αὐξομειώσεις συνεχιζόταν ἀπτόητο. Τώρα εἶχαν ἀρχίσει νὰ τὴν σεκοντάρουν καὶ τὰ ἄλλα μέλη τοῦ γκρούπ· πρῶτα ὁ σκίνχεντ, ἀπέναντί της, ἔπειτα κι οἱ ἄλλοι τῆς παρέας. Οἱ ὑπόλοιποι ἐπιβάτες φάνηκαν διχασμένοι. Ἡ κοπέλα μὲ τὸ φανταχτερὸ κασκὸλ ἀδιαφόρησε γιὰ τὸ χάπενινγκ προκλητικά, ἀντιδραστικὰ βυθισμένη στὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου της. Ἡ παχουλὴ κυρία μὲ τὸ πορτοκαλὶ μαλλὶ ἔκπληκτη γούρλωσε τὰ μάτια κι ἔκανε τὸ σταυρό της, μιὰ κίνηση τόσο αὐθόρμητη... Οἱ δύο καλοδιωμένοι νεαροὶ χαμένοι στὸν κόσμο τους δὲ φάνηκαν νὰ κατάλαβαν κἄν ὅτι κάτι στὸ περιβάλλον εἶχε ἀλλάξει. Οἱ ὑπόλοιποι ἐπιβάτες, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, ἄλλοι σοβαροί, ἄλλοι ἀπορημένοι. Μόνο τά δυὸ νεαρὰ κορίτσια, οὔτε 16 χρονῶν, φάνηκαν νὰ παρασύρονται ἀπὸ τὸ ἀδιανόητο. Χαμογέλασαν στὴν ἀρχὴ ἀμήχανα, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους· τὸ ἕνα σοβάρεψε, τὸ ἄλλο ἔσκασε στὰ γέλια παρασυρμένο ἀπὸ τὴν ὅλη κατάσταση χωρὶς προφανῶς νὰ καταλαβαίνει τί ἀκριβῶς τοῦ συνέβαινε.

Μετὰ ἀπὸ πέντε λεπτά, ποὺ τὸ κακάρισμα τῆς ὁμάδας συνεχιζόταν κάποιοι ἀκόμα ἐπιβάτες ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν σὰν τὸ δεκαεξάχρονο κορίτσι καὶ νὰ σπάζουν διστακτικὰ χαμόγελα, πιθανῶς νοιώθοντας ὅτι γελοιοποιοῦνται ἂν ἀφήνονταν νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὴν χωρὶς ἀντικείμενο καὶ νόημα μανία, ποὺ εἶχε σκόπιμα ξεσπάσει γύρω τους.

Ὁ Ὀμὲρ κοίταξε τὸ φίλο του.

-Τί συμβαίνει ἐδῶ μέσα, φάνηκε νὰ λέει τὸ ἀπορημένο βλέμμα του.

-Εἶναι αὐτοὶ οἱ παλαβοί, εἶπε ὁ Πομάκος. Αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴ "γιόγκα τοῦ γέλιου"»...1

Ἀλλὰ ἄς γυρίσουμε καὶ πάλι στὴν πραγματικότητα. Φαινόμενα σὰν τὸ ἀνωτέρω ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται στὴ χώρα μας πρὶν 10 περίπου χρόνια, ὅταν μικρὲς ὁμάδες «πιστῶν» ἄρχισαν νὰ κάνουν γνωστὴ τὴν παρουσία τους διαφημίζοντας τὴν πρακτική τους αὐτή σέ δημόσιους χώρους. Ὅταν πλέον ὀργανώθηκαν καὶ ἀπέκτησαν παρουσία καὶ στὴν ἑλληνικὴ TV -ποὺ δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ προβάλει καὶ νὰ καθιερώσει ὅ,τι ἀκραῖο, ἀνόητο κι ἐπικίνδυνο-, οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἐγκαταστάθηκαν σὲ στεγασμένους χώρους ἐνῶ παράλληλα φρόντισαν γιὰ τὴν ἀνάρτηση πληθώρας video στὸ YouTube.

Πολλὲς εἶναι σήμερα στὴ χώρα μας οἱ ὁμάδες «γέλιου», ποὺ μετέχουν κι αὐτὲς στὸ ὁλιστικό, ἐναλλακτικὸ, «ἐνεργειακὸ» σκηνικό τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age). Ἐξ αὐτῶν, θὰ μπορούσαμε δειγματοληπτικὰ νὰ σᾶς γνωρίσουμε τὸ «Κλὰμπ Γέλιου Ἀκρόπολης» 2, ὅπως αὐτὸ προβάλλεται ἀπὸ τὸν δικτυακὸ τόπο «Ὄμορφη Ζωὴ» 3, ἕναν φορέα ποὺ δημιουργήθηκε γιὰ νὰ προβάλλει ἀποκλειστικὰ θεωρίες, μεθοδολογίες καὶ πρακτικές τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Δημιουργὸς καὶ ὑπεύθυνός του «Κλὰμπ Γέλιου Ἀκρόπολης» εἶναι ὁ Τόλης Βούλγαρης, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ Δάσκαλος τῆς Γιόγκας Γέλιου, καὶ «Laughter Ambassador» (Πρεσβευτής Γέλιου), ἀσκεῖ καὶ διδάσκει κι ἄλλα ὅπως: ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτικὴ ψυχολογία (Counseling of Psychology), Σωματικὴ Ψυχοθεραπεία. Κι ἀκόμη, δηλώνει: διπλωματοῦχος Χοροδιδάσκαλος, Σύμβουλος τῆς «Μεθόδου Θῆτα» (Theta Healing) καὶ Σύμβουλος Διατροφῆς στὴν ἑταιρεία Herbalife 4.

Ὁ Τόλης Βούλγαρης κηρύττει δὲ ὅτι: «Ἡ ἀποστολὴ μας εἶναι Ὑγεία, Εὐτυχία καὶ Εἰρήνη στὸν Κόσμο μέσω τοῦ Γέλιου, καὶ ἡ συνταγὴ γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε εἶναι πολὺ ἁπλή: Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ ὑγιεῖς, θὰ συντελέσουν στὴν παγκόσμια εἰρήνη!» 5· καὶ προσκαλεῖ σὲ ἑβδομαδιαῖες «Συναντήσεις Γιόγκας Γέλιου» τοῦ «Κλὰμπ Γέλιου Ἀκρόπολης», στὸν πεζόδρομο τῆς Ἀκρόπολης, Ἀποστόλου Παύλου 33, «γιὰ νὰ γελάσουμε, νὰ διασκεδάσουμε καὶ νὰ καρπωθοῦμε τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη τοῦ γέλιου» 6.

Ἀκόμη, ἡ Ὁμάδα του παρουσιάζεται ὡς «Κέντρο ἐναλλακτικῆς καὶ ὁλιστικῆς ἰατρικῆς. Ὑπηρεσία ψυχικῆς ὑγείας. Κοινωνικὲς ὑπηρεσίες» 7.

Δὲν χρειάζεται, πιστεύουμε, περαιτέρω ἀπαρίθμηση τῶν «ἐπιτευγμάτων» τῆς συγκεκριμένης Ὁμάδας πέραν τῆς παρουσίασής της ὡς Κέντρο «ἰατρικῆς» ἔστω ἐναλλακτικῆς καὶ ὁλιστικῆς κι ὅτι ὁ ὑπεύθυνός της Ὁμάδας ἀσκεῖ «ψυχολογία» καὶ «ψυχοθεραπεία» μὴ διευκρινιζόμενες ποιᾶς σχολῆς καὶ ποιᾶς κατεύθυνσης, ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες διαφορετικῶν προσεγγίσεων.

Μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ γνωστὸ ἀρχαῖο γνωμικό:«γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ» σχετικά μέ τό ὅλο θέμα;

Δὲν θὰ τολμούσαμε ποτέ κάτι τέτοιο καθὼς μόνον μωρία δὲν ἐκφράζουν οἱ νεοεποχίτικες θεωρίες καὶ πρακτικές. Ἡ ἔνταξη στὴ Νέα Ἐποχὴ μόνο καταστροφικὰ ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ ἔχει γιὰ τὸν ἐνασχολούμενο καὶ σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ κυρίως στὴ μέλλουσα.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στό ἐν λόγω ἄρθρο ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

__________________

1 Mark Elias Johnes, Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό Νησί τῆς Ἀφροδίτης, σσ. 16-18.

2 https://www.omorfizoi.gr/event/synantisi-giogkas-gelioy-klamp-gelioy-akropolis/

3 https://www.omorfizoi.gr/poioi-eimaste/

4 https://www.omorfizoi.gr/event/synantisi-giogkas-gelioy-klamp-gelioy-akropolis/

5 https://www.facebook.com/tolis.bulgaris

6 https://www.facebook.com/clubgeliou.acropolis/

7 Στό ἴδιο.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης