Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 30.10.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἀντίπαλον δέος. Μεταξύ Φαναρίου καί Μόσχας «χάσμα μέγα ἐστήρικται».

Ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ἰουδαΐζουσα αἵρεσις. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

 «Περί τῆς ὀρθοδόξου τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος». Τοῦ Σεβ. Μητρ. Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

 Διατί ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τήν νέαν ἠλεκτρονικήν «κάρτα τοῦ πολίτη». Γράφει ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

Ἐπισημάνσεις τῆς ΑΣΠΕ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς γενοκτονίας τῶν μνημονίων.

Ἡ ἀπὸ Σάμου ἀρξαμένη ἔρις περὶ τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν». Ἀπάντησις εἰς δημοσιεύματα.

Μητροπολίτης Σταγῶν: «Κάποιοι τιμῶντας τὸ πρόσωπό μας ὑπέβαλαν διαφορετικὲς προτάσεις ἀκόμη καὶ τὴν «ἐπαναφορά» μας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης».

Ἀντιφατικὴ ἡ αὐτοκριτικὴ τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος διὰ τὰς αἱρέσεις.

Ἡ δικαστικὴ ἀπόφασις διὰ γαίας τῶν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος καὶ Σιμωνόπετρας θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν περιουσίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφ. Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ.Μ. Πειραιῶς.

Διαχρονικά καί βαρυσήμαντα τά μηνύματα, πού ἐκπέμπει τό ἡρωΐκόν ἔπος τοῦ 1940-41. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

Ἡ Ἁγία Σκέπη - 28η Ὀκτωβρίου. Γράφει ἡ κα Λαμπρινὴ Ἰωάν. Μαστρογιάννη.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης