Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.2.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΣΑΟΥΛ»; Νὰ ὀργανωθῆ εἰρηνικὸν συλλαλητήριον ἔμπροσθεν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Τὸ Ὑπερταμεῖον ἁρμόζει εἰς τὴν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων. Νὰ γίνη σεβαστὴ ἡ αὐτοδιαχείρισις τῆς περιουσίας ἐνοριῶν, Μονῶν καὶ Μητροπόλεων. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ Σατράπης: «Σὲ χρίω Πρόεδρον, ἐὰν τυφλὰ ὑπακούης». Πολιτικάντης: Ὑποτάσσομαι εἰς τό ἀφεντικόν μου, εἰς τόν κ. Σημίτην καί ὄχι εἰς τόν Χριστόδουλον. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Δὲν ἐξουσιοδοτήθη ἡ Βουλὴ νὰ ἐπικυρώση τὴν «Συμφωνίαν». Ὑπογράφοντες: Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ καὶ ὁ Ἱερὸς Κλήρος Ἱ. Μ. Κυθήρων.

➢ Ἡ ἑνότης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Ἅγ. Ἰγνάτιον τὸν Θεοφόρον. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ἀντηλλάξαμεν τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν πολιτικὴν ὀρθότητα! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Συγγραφέως.

➢ Ὁ Παγκοσμιοποιητὴς Τσίπρας ἀπεμπολεῖ τὰ πάντα. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ἡ σχισματικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἤρχισε τὴν κατάσχεσιν τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τῆς κας Леся Коваленко.

➢ κ. Ὑπουργέ, ἡμέρα Παιδείας καὶ ὄχι ἡμέρα ἀργίας. Τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

➢ «Νά χαιρόμαστε τόν νέον “προκαθήμενον”…». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.

➢ Εἶναι ἀνεπίτρεπτον χριστιανοὶ νὰ ψηφίζουν ἀθέους. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Πήραμε τὴ ζωή μας λάθος»… Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.

➢ Ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία κρινομένη ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.

➢ Ἐλεύθερον Βῆμα. Ἐξομολογήσεις διὰ τὸν Ἰωσὴφ Βατοπαιδινόν. Γράφει ὁ π. Ἰωσὴφ Διονυσιάτης.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης