Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 5.7.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ 70 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ «ΚΑΤΑ». Τὸ Σχίσμα -ποὺ ἀπεφεύχθη τὸ 2016- θὰ γίνη τώρα πρὸς χάριν τῆς «Νατοϊκῆς Ὀρθοδοξίας»; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων! Τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ.

➢ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ τὰ σημεῖα ποὺ θὰ κρίνουν τὰς ἐκλογάς.

➢ Πρὸς νέον Μέγα Σχίσμα. Ἐπιστολὴ Σεβ. Βιδυνίου πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν.

➢ Κύκκου: Μόνον Σύνοδος δίδει Αὐτοκέφαλον.

➢ Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι στηρίζουν τὸν Κιέβου Ὀνούφριον, αἱ σχισματικαὶ πλήττουν τὸ Φανάρι.

➢ Θὰ ἔχουν τὸ σθένος νὰ παραδεχθοῦν τὸ τραγικόν τους ἀτόπημα;

➢ Ἡ ΔΙΣ διὰ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ θρησκεύματος καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

➢ Αἱ κακόδοξοι ἐκκλησιολογικαί στρεβλώσεις δὲν εἶναι προϊόντα διπλωματίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τὰ ἀληθῆ αἴτια τοῦ οὐκρανικοῦ.

➢ Νέαι ἀποδείξεις περὶ τῶν αὐτοχειροτονήτων.

➢ Φίλοι τοῦ Δωδεκαθέου εἰς τὴν Εὐρωβουλὴν καὶ τὴν Βουλήν. Γράφει ὁ κ. Μάριος Ἰ. Πηλαβάκης.

➢ Συριζαϊκὴ λογικὴ καὶ ἁπλὰ μαθηματικά. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Βανδῶρος, Τέως διοικητὴς Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

➢ Μᾶς ἐμπαίζουν. Γράφει ὁ κ. Ἀριστοτέλης Μακροδημήτρης.

➢ Ἡ ΠΕΘ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας διὰ τὸ Θρήσκευμα εἰς τοὺς Ἀπολυτηρίους τί­τλους τῶν μαθητῶν.

➢ Θὰ καθαιρέση τὸν Γαλλίας;

➢ Οἱ τρεῖς ἐχθροί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὡς ἐκφραστὴς καὶ συνεχιστὴς τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Tοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου, φιλολόγου.

➢ Ὁμιλία περὶ φιλαργυρίας καὶ πνευματικῆς τυφλώσεως. Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου (Ματθ. στ΄ 22-33). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης