Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.4.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Αἱ συνεχεῖς διώξεις εἰς τήν ζωήν τοῦ πατρός Μάρκου. Γράφει ὁ κ. Λουκᾶς Παπαγγελῆς, Νομικός.

➢ Τὸ ὀκταετὲς μνημόσυνον τοῦ π. Μάρκου.

➢ ΛΟΧΟΣ “ΕΠΙΓΟΝΩΝ” ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΝ ΘΡΟΝΩΝ. Τριάντα τρεῖς (33) “Ἐπίγονοι” δορυφοροῦν Ὑψίστους Θρόνους. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ; Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

➢ Τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.

➢ Μεγάλη ἀποκάλυψις τοῦ Σεβ. Σπάρτης.

➢ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Κηφισίας  εἰς τούς ἐπικριτάς του.

➢ Ὑπάρχουν χαρισματικοὶ Ἐπίσκοποι νὰ κηρύξουν πολιτικὴν ἀντίστασιν; Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Νὰ τεθοῦν ἐκποδὼν οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Αἱ παιδαγωγικαί ἀρχαί τοῦ Εὐαγγελίου. Γράφει ὁ Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ. Θ., Μ.Φ., Σχολικός σύμβουλος Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.

➢ Παιδαγωγικαὶ σωτήριοι ἐπισκέψεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Χωρισμὸς ἢ ἐπανασύνδεσις Κράτους καὶ Ἐκκλησίας;

➢ Πρόεδρος τῶν πρώτων Ἐπιτρόπων τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου, ἦταν ὁ Μητροπολίτης Γαβριήλ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τὸ ἀκροτελεύτιον ἄρθρον 120 τοῦ Συντάγματος ἔχει ἤδη ἐνεργοποιηθῆ! Γράφει ὁ κ. Κρίτων Δ. Ἰακώβου, δρ φαρμακοποιὸς τοῦ Υ.Υ.

➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;

➢ Ἰδιωτικὸς καὶ δημόσιος τομεύς εἰς τὴν Ε.Ε. Αἱ πομπώδεις ἐξαγγελίαι καὶ ἡ ὀδυνηρὰ πραγματικότης. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἡ καλὴ καὶ ἡ κακὴ ἀπιστία! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Οἱ Πρόεδροι Ρωσίας, Οὐκρανίας, Βοσνίας καὶ Σκοπίων εἰς τὸ Φανάρι.

➢ Ἡ Ἐκκλησία ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ εἰς μεγάλα δεινά!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης