ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (19-5-1231) - ΠΕΡΙ ΑΖΥΜΩΝ

Εν Πειραιεί    
18-5-2012   
  
Του αιδεσιμολογιωτάτου πρεσβυτέρου

π. Αγγέλου Αγγελακοπούλου
εφημερίου Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής
Χατζηκυριακείου Πειραιώς

Πολλοί αθεολόγητοι κληρικοί και λαϊκοί ισχυρίζονται ότι το θέμα περί ενζύμου ή αζύμου άρτου στη Θεία Κοινωνία είναι ασήμαντο. Αν, όμως, είναι ασήμαντη αυτή η διαφορά, τότε γιατί έδωσαν τή ζωή τους, παραδιδόμενοι στο πυρ, οι σήμερον εορταζόμενοι 13 οσιομάρτυρες; Το μαρτύριό τους αποδεικνύει αντιθέτως ότι πρόκειται όντως περί μεγάλης διαφοράς μεταξύ της Ορθοδοξίας και της αιρέσεως του Παπισμού. Είναι λίαν ενδιαφέρον να δούμε της ομολογία των 13 οσιομαρτύρων.

Στην ερώτηση του λατίνου, παπικού απεσταλμένου, Ανδρέα προς τους οσιομάρτυρες «πώς τελείτε τις ιερές μυσταγωγίες», εκείνοι απάντησαν: «Εμείς τελούμε τις ιερές μυσταγωγίες καθώς μας παρέδωσαν οι απ’ αρχής αυτόπτες και κήρυκες του Θεού Λόγου και μετά από αυτούς οι άγιες και οικουμενικές σύνοδοι των αγίων και θεοφόρων πατέρων, ένζυμο άρτο, καθώς και ο Λόγος του Θεού Πατρός στον μυστικό δείπνο, αφού πήρε στά χέρια Του άρτο και τον τεμάχισε, έδωσε στους αγίους Του μαθητές και αποστόλους, λέγοντας˙ λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών˙ έτσι πιστεύουμε και έτσι ομολογούμε˙ αυτό που παραλάβαμε, αυτό φέρουμε σε υπόμνηση˙ και όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλουμε να ιερουργούμε με ένζυμο άρτο».

Σε επόμενη ερώτηση του λατίνου Ανδρέα περί των Λατίνων, που τελούν της ιερά μυσταγωγία με άζυμα, οι 13 οσιομάρτυρες, με σταθερό φρόνημα και γενναία γνώμη, αποκρίθηκαν: «Ο Λόγος του Θεού, ο ζων και αεί ων, στο μυστικό δείπνο, αφού πήρε άρτο ένζυμο, έμψυχο, τέλειο, άγιο, επειδή δεν βρισκόταν τότε άζυμο, είπε˙ τούτο ποιείτε εις της εμήν ανάμνησιν, δηλ. το ένζυμο. Κι εμείς έτσι κρατάμε και πιστεύουμε. Σχετικά με το δικό σας λατινικό φρόνημα και το άζυμο, δεν μας είναι γνωστό, ούτε από τους κήρυκες του Χριστού, ούτε από τις οικουμενικές και άγιες συνόδους το παραλάβαμε. Γι’ αυτό και αυτοί, που τελούν το άζυμο, το προσφέρουν χωρίς να γνωρίζουν και εκπίπτουν από της αλήθεια, κακώς νοώντας και παρεκφράζοντας, χωρίς να εξετάζουν τις Γραφές και να εκλέγουν το αληθές».

Έπειτα ο λατίνος Ανδρέας τους οδήγησε στον λατίνο, παπικό «αρχιερέα», τον Στόργγο, γιά ν’ απολογηθούν. Κατά την πρώτη εξέταση του παπικού «αρχιερέως» οι 13 οσιομάρτυρες διακήρυξαν: «όσοι μεταλαμβάνουν από τα άζυμα, εκπίπτουν από την αλήθεια, παραδογματίζουν εναντίον του αγίου Ευαγγελίου, των θείων Γραφών και των αγίων συνόδων και είναι πλανεμένοι˙ όχι μόνο οι ζωντανοί, αλλά και οι κεκοιμημένοι». Στην δεύτερη ερώτηση του λατίνου «αρχιεπισκόπου» οι 13 οσιομάρτυρες απάντησαν: «αυτοί, που μεταλαμβάνουν από τα άζυμα, είναι μέτοχοι της απωλείας». Στην τρίτη ερώτηση, αν το άζυμο είναι σώμα Χριστού, εκείνοι βόησαν: «μη γένοιτο, Χριστέ Βασιλεύ! Το άζυμο δεν είναι σώμα Χριστού». Τέλος, στήν τελευταία εξέταση από τον λατίνο Ανδρέα, οι 13 οσιομάρτυρες, αφού καταθέτουν της πίστη τους τόσο στο Τριαδολογικό όσο και το Χριστολογικό δόγμα, ομολογούν και της πίστη τους στον ένζυμο άρτο ως εξής: «Πιστεύουμε και στο πανάγιο και παντέλειο σώμα του Χριστού, το οποίο με τα ίδια Του τα χέρια παρέδωσε στους αγίους Του μαθητές και αποστόλους, λέγοντας˙ λάβετε, φάγετε, τουτό μού εστι το σώμα, τούτο ποιείτε εις της εμήν ανάμνησιν, τούτο εστιν η καινή διαθήκη. Και αυτοί παρέδωσαν της μία και Καθολική (Ορθόδοξη) Εκκλησία, που ορθοδοξεί σε όλη της οικουμένη, όπως διαγορεύουν τα θεία και ιερά ευαγγέλια και όλοι οι άγιοι, το οποίο είναι το ένζυμο, που προσέφεραν σε θυσία, και μέχρι σήμερα αυτό φυλάττουμε, πιστεύουμε και ομολογούμε. Και αν κάποιος δεν πιστεύει σ’ αυτά και δεν ακολουθεί, αυτός δεν είναι από αυτούς, που πιστώς ορθοδοξούν, αλλά είναι έκδηλος αιρετικός˙ επειδή και αυτός, που παρεκκλίνει ακόμη και σε κάτι μικρό από της ορθόδοξη πίστη, είναι αιρετικός και υπόκειται στο ανάθεμα των αιρετικών. Στη Καινή Διαθήκη πουθενά δεν βρίσκεται ότι ο Χριστός παρέδωσε το άζυμο, ούτε οι απόστολοι. Άρα, λοιπόν, καθένας που λέει ότι το άζυμο είναι παραδεδομένο στήν Καθολική (Ορθόδοξη) εκκλησία, δεν είναι πιστός χριστιανός και υπόκειται στο ανάθεμα˙ γιατί αληθώς έχει γίνει πίστη της Εκκλησίας και διαβεβαιώνουν οι θείες Γραφές ότι τα άζυμα είναι των Ιουδαίων, και αυτοί, που κάνουν το άζυμο σώμα Χριστού, ορίζουν οι άγιοι Απόστολοι και οι άγιες και οικουμενικές σύνοδοι ότι είναι παράνομοι, φρονούν τα των Ιουδαίων, είναι εκτός της Ορθοδόξου πίστεως και παραβάτες της αληθούς παραδόσεως˙ το αληθινό σώμα Χριστού, που μαρτυρείται από τον Χριστό και από όλους τους αγίους, είναι το ένζυμο, το οποίο και εμείς μαρτυρούμε και πάσχουμε γι’αυτό και πρόκειται να πεθάνουμε».

Εμείς, λοιπόν, σήμερα, που εορτάζουμε της μνήμη των 13 οσιομαρτύρων ομολογητών, ας τους παρακαλέσουμε να μας ενισχύουν, να μας δίνουν θάρρος, γιά να καταπατούμε το θράσος των αιρετιζόντων, όλων των αιρετικών, και ιδιαιτέρως των φοβερών αιρέσεων του παπισμού και του οικουμενισμού, που μαστίζουν στη σύγχρονη εποχή της Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και αυτοί με τη σειρά τους να πρεσβεύουν στον Κύριό μας Ιησού Χριστό να στερεώνει με της Ορθοδοξία της αγία Του Εκκλησία, «ην περιεποιήσατο τω ιδίω αυτού αίματι». Αμήν!


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης