Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.7.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΗ ΛΑΟΥΣ. Τὰ Σκόπια δὲν εἶναι ὥριμα, γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα! Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.

➢ Τριπλὸς διχασμὸς διπροσώπων πολιτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ Ἄνομοι διχάζουν τήν ψυχήν τοῦ Ἔθνους.

➢ Ἡ σχέσις τῶν τεσσάρων «Π». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Σεβ. Μαντινείας: «Μᾶς ἐξαπάτησαν».

➢ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Ἡ ἄλλη πολιτικὴ ὡς μετάληψις ἁγιότητος.

➢ Μνήμη ἑνὸς λησμονημένου Ἁγίου.

➢ Ὑφίστανται οἱ διακριτοὶ ρόλοι! Ποία ἡ ἔννοια τοῦ “χωρισμοῦ’’; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Συγχαίρομεν τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Κρήτης διά τό «Μακεδονικόν».

➢ Ὑπεστήριξαν τὴν οὐνίαν καὶ συνεκάλυψαν τὴν παιδοφθορίαν οἱ Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας εἰς τὸ Μπάρι;

➢ Μαθητεία εἰς τόν π. Γεώργιον Φλωρόφσκυ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ; «Ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς».

➢ Ὅταν οἱ Πανεπιστημιακοὶ παρερμηνεύουν τοὺς Πατέρας.

➢ Προβληματισμὸς διὰ τὰ μέσα ἐνημερώσεως. Μία ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Φ. Κόντογλου.

➢ Οἱ κακοὶ ποιμένες εἶναι ἡ γάγγραινα τῆς Ἐκκλησίας.

➢ Ἀνάγκη ἀλλαγῆς εἰς τὴν Ἀπ. Διακονίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης