Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων
γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἱδρυτής: π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος (+)
Πρόεδρος Πνευμ. Σ.: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης - Πρόεδρος Δ. Σ.: Κωνσταντῖνος Παπαχριστοδούλου.
Μεσογείων 429 (Τ.Θ. 60120), 153 10 Ἁγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219, www.ppu.gr

Ἁγία Παρασκευή, 11η Ὀκτωβρίου 2018.

Ἡ πίστη στό Τριαδικό Θεό εἶναι διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Καί ὅλες οἱ διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ἡ Ἁγία Γραφή δέν διδάσκει τίς αἱρέσεις τῶν Παπικῶν, Προτεσταντῶν καί ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Οὔτε γίνεται κανείς αἱρετικός διαβάζοντας μέ πίστη τήν Ἁγία Γραφή.

Χρειάζεται ὅμως νά κατέχουμε καί τήν ἑρμηνεία δύσκολων χωρίων πού παρερμηνεύουν οἱ αἱρετικοί.

Τήν ὀρθή ἑρμηνεία τήν δίνουν οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό ἀντιαιρετικό Σεμινάριο βοηθᾶ στήν ὀρθή κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί στήν ἀκριβῆ ἔκθεση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Ἐτήσιου Σεμιναρίου μέ γενικό τίτλο: «Σεμιναρίου Οἰκοδομῆς στήν Ὀρθοδοξία», θά διεξαχθεῖ τήν Δευτέρα, 15η Ὀκτωβρίου 2018 καί ὧρα 5.30΄ μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

Τό Σεμιναρίου πραγματοποιεῖ ἡ «Ἐνοριακή Νεανική Ἑστία Ἁγίου Ἐλευθερίου» σέ συνεργασία μέ τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.).

Τό Σεμινάριο διεξάγεται κάθε Δευτέρα, καθ' ὅλο τό ἐκπαιδευτικό ἔτος 2018-2019 καί ὧρα 5.30΄-7.00΄ μ.μ., στήν αἴθουσα τῆς Ὑπαπαντῆς, κάτωθεν τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Ἡ συμμετοχή στό Σεμινάριο εἶναι ἐλεύθερη, κατά δέ τό τέλος τοῦ Σεμιναρίου θά χορηγηθεῖ «Βεβαίωση Συμμετοχῆς» σέ ὅσους συμμετείχαν ἀνελλιπῶς.

Τό Σεμινάριο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀπευθύνεται σέ νέους κυρίως ἀνθρώπους, ἐξετάζει σύγχρονα ὑπαρξιακά προβλήματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀποτελεῖ ἄριστη δυνατότητα ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως σέ σχέση μέ τίς αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία.

Ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου
π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης

 

Μεσογείων 429 (Τ.Θ. 60120), 153 10 Ἁγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219, www.ppu.grPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης