Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 29.1.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἁγιορεῖται Πατέρες διὰ πυρίνου λόγου ὑπερθεματίζουν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει ἀρχίσει: Λυσσαλέος πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

➢ Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐκβιάζει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.

➢ Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἤ νὰ ἀνησυχοῦμε; Γράφει ὁ Πρωτ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

➢ Σχόλιον εἰς τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἁγιορείτου.

➢ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι εἰς τὸν καιρὸν τῆς Πανθρησκείας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, θεολόγου- Γεν. Γραμματέως τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Ζωὴ ταπεινὴ καὶ ἀθόρυβος. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ Ἐσκληρύνθη ἡ καρδία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί ἀντιπαρῆλθε τὰς παρακλήσεις τῶν Πατμίων!

➢ «Ὁμοφυλόφιλοι καὶ ἑτερόφυλοι». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου.

➢ Τὸ θαῦμα εἰς Νάξον. Τοῦ Μιχαὴλ Σκορδιαλοῦ.

➢ Ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου.

➢ Ὁ κ. Φίλης καταργεῖ τὴν ἑορτὴν τῆς Παιδείας.

➢ Εἰς τὴν Κρήτην ἡ Μεγάλη Σύν­οδος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης