Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 23.6.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ 27η Ἰουνίου τελευταία εὐκαιρία τιμῆς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν. Σεβασμιώτατοι, ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ;

➢ Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» ἑτερότης εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος.

➢ Σύνοδοι πλανητῶν καὶ ἡ Σύνοδος πλανώντων καὶ πλανωμένων. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ἐκτελεῖ ἐντολὰς ὁ Σεβ. Φαναρίου; Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Παπαθεοφάνης, Φυσικός.

➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44). Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος Νικηφόρος.

➢ Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως τὴν ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ἁγίους καὶ Γέροντας. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Νομικός.

➢ Ὁ Πατριάρχης καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

➢ Ὁ ἀνωφελὴς τουρισμός. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ Χριστός…». Σχόλιον... τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος. Τοῦ κ. Παν­αγιώτη Τσαγκάρη.

➢ Ψήφισμα Πατμιακοῦ Λαοῦ διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ Ὁ (παλαιὸς) κατηχητισμός ἀπέθανε. Ζήτω ὁ (νέος) κατηχητισμός! Γράφει ὁ κ. Π Ν. Γκουρβέλος.

➢ Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ πανθρησκεία. Γράφει ὁ Ἀρσένιος μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Ἀπολογητικαί Ψηφίδες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ.

➢ Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος – Ἡ Συμφωνία τῶν Παρισίων (2016).

➢ Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ νέα “Arigatou”.

➢ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐκάλεσε τὸν Ἱεροσολύμων.

➢ Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ζητεῖ βοήθειαν.

➢ Νὰ μὴ παραιτηθῆ οὐδεὶς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης