Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 6.2.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Φιμώνουν ὅλους τοὺς ἀντιπαπικοὺς Κληρικοὺς - Μοναχούς.

Ὀρθόδοξοι πιστοὶ (1052) καλοῦν τὸν Σεβ. Θεσσαλονίκης νὰ παύση τὸν ἰδιότυπον διωγμὸν τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ π. Νικολάου Μανώλη.

Ἡ παθητικὴ στάσις τῆς Διοικ. Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ αἱ συνέπειαί της.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ κατάργησις τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου δὲν δημιουργεῖ πρόβλημα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

Περὶ ὁρκωμοσίας καὶ ἱερᾶς ὑποκρισίας... Τοῦ κ. Σωτηρίου Τζούμα.

Σκληρὰ κριτικὴ καὶ ἀμείλικτα ἐρωτήματα πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος διὰ τὴν εἰσήγησίν του εἰς Παπικὴν ἐκδήλωσιν, ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. 

Ὅσοι ἐργάζονται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἱερόσυλοι. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

Ἀνησυχίας διὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας ἐκφράζουν πλαγίως Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ΔΙΣ.

Ἐπισήμως διακηρύσσεται τό ὑποχρεωτικόν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά μεθοδεύεται νά γίνη προαιρετικόν.

Ἀθανάσιος Λαυριώτης ὁ πνευματικὸς (Χαμακιώτης). Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἀνακομιδῆς του. Τοῦ κ. Σπυρ. Ἀναγνωστοπούλου.

Νὰ μελετήσουν ὅσοι ζητοῦν τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τοῦ «Ο.Τ.». Συν­ιστᾶ ὁ Σεβ. Γόρτυνος καὶ ὁμιλεῖ διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν δρᾶσιν τοῦ Ἁγίου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διὰ τὸν πολιτικὸν ὅρκον τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα.

Ἀρχιεπίσκοπος: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἕνωσαν τὸν Ἑλ­ληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία». 

Σεβ. Κυθήρων: Διατὶ τὸ Ἱερὸν Τριῴδιον εἶναι θεῖον δῶρον.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης