Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.1.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Διατὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται να δώση ἐξηγήσεις; Ὁ Πατριάρχης ἠρνήθη νὰ ἀπαντήση εἰς τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐζήτησεν ὁ ἴδιος νὰ ἀποστείλωμεν.

➢ Ἡ ἀγάπη σείει τὴν γῆν. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).

➢ Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Ἐν Κρήτῃ Συνόδου.

➢ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως περὶ τοῦ κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

➢ Xαίροις τῶν πατέρων ὁ μιμητής, καί τῶν διδασκάλων, ὁ θεόσοφος ἐκφραστής. Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία διὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφανιον Θεοδωροπουλον. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.

➢ Ὁ ταπεινὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου π. Μᾶρκος. Γράφει ὁ κ. Κλεομένης Στεργίου, Γυμνασιάρχης.

➢ Τὸ θανάσιμον πλῆγμα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τοῦ κ. Στεφάνου Κοντοστάνου, Συνταξιούχου διδασκάλου.

➢ Θεολογικόν Σχόλιον εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.

➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.

➢ Ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον

➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ λαοῦ. Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

➢ Τό λειτουργικόν τυπικόν τῆς Μ.τ.Χ. Ἑκκλησίας.

➢ Μασωνικὸν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν!

➢ Τὸ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Χαλαζιᾶς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.



Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης