Το ζήτημα της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων


      π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
                  Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἄγ. Νικολάου Πατρῶν   

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ  ΤΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ  ΒΛ. ΦΕΙΔΑ
«ΤΟ  ΖΗΤΗΜΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΩΝ  ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ   Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ»

Δημοσιεύθηκε στό δελτίο ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (τεύχ. 699/30.4.09, σ.σ. 11-33)  ἄρθρο τοῦ Καθηγητοῦ  Βλασίου Φειδᾶ  μέ τίτλο «τό ζήτημα τς συμπροσευχς μετά τν τεροδόξων κατά τούς ερούς Κανόνες»[1] (στό ἑξῆς : Φειδᾶς). Ὅπως ἀναφέρει ὁ συντάκτης, τό ἄρθρο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντηση-γνωμοδότηση σέ ἐρώτημα πού τοῦ ἀπευθύνθηκε.

Ἡ δημοσίευση τόσο μεγάλης ἐργασίας (σελ. 23) στό ἐπίσημο δελτίο τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης) καί ἡ προσωπικότητα καί οἱ πολλές καί κρίσιμες ἰδιότητες τοῦ συντάκτου καταδεικνύουν τή σοβαρότητα τοῦ θέματος τῶν συμπροσευχῶν μέ ἑτεροδόξους στή σύγχρονη διορθόδοξη καί διαχριστιανική συνεργασία.

Στό ἄρθρο ὁ καθηγητής συμπεραίνει ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀπαγορεύεται ἡ συμπροσευχή μέ τούς ἑτεροδόξους στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἀλλά ἀντιθέτως οἱ Ἱ. Κανόνες  ἐνθαρρύνουν τήν κοινή προσευχή μέ τίς ἄλλες ὁμολογίες, ἡ δέ κανονική ἀπαγόρευση περιορίζεται ἀποκλειστικά στή Θ. Λειτουργία.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ κ. Φειδᾶ ἐντοπίζεται κυρίως στά ἑξῆς σημεῖα :

  • 1. στήν «κριβ γραμματική ρμηνεία» (Φειδᾶς, σ. 15) τῶν Κανόνων,
  • 2. στήν «συνεπ ναφορά το πνεύματος ατο ες τά συγκεκριμένα κκλησιαστικά προβλήματα τς συγκεκριμένης ποχς» καί εἰδικότερα «ες τάς πικινδύνους διά τήν νότητα τς κκλησίας καταστάσεις το Δ΄ αἰῶνος» (Φειδᾶς, σ. 15),
  • 3. οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καί οἱ Προτεστάντες δέν ἔχουν καταδικαστεῖ ὡς αἱρετικοί καί
  • 4. οἱ συμπροσευχές εἶναι «ἀναπόφευκτος συνέπεια» τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

Η συνέχεια εδώ.Σχολιασμός στο άρθρο του καθηγητού Βλ. Φειδά "Το ζήτημα της Συμπροσευχής μετά των Ετεροδόξων κατά τους Ι. Κανόνες" (2/9/09)Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 5/12/2023 6:23:46 μμ