ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΑΙ»

Η περίπτωσις του Benny Hinn


Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

(1ον)

Ο Benny Hinn (1952-) ανήκει στους πιο γνωστούς πλούσιους Πεντηκοστιανούς Τηλευαγγελιστές και «θεραπευτές» στον χώρο των Η.Π.Α.,  είναι εκφραστής του λεγομένου «Κινήματος της Πίστης» (Faith Movement), βασικός εκπρόσωπος, επίσης, της νεώτερης θεωρίας στον Πεντηκοστιανικό χώρο, που λέγεται «ευαγγέλιο της ευημερίας», συγγραφέας ενός πολυδιαφημιζόμενου βιβλίου με τίτλο “Good Morning, Holy Spirit = Καλημέρα Άγιο Πνεύμα “ και έχει ελληνικές ρίζες ως προς την καταγωγή του.

Έχει έλθει στην Ελλάδα δύο φορές. Μία φορά τον Ιούλιο του 1992 και άλλη μία φορά τον Σεπτέμβριο του 2006 συνεργαζόμενος με Έλληνες Πεντηκοστιανούς θαυμαστές του, ενώ παλαιότερα εκπομπές και σόου του μετέδιδε στον ελληνικό χώρο το προτεσταντικό «Κανάλι 62».
Οι Έλληνες Πεντηκοστιανοί θαυμαστές του στην πρώτη επίσκεψή του το 1992 μιλούν με αρκετό θαυμασμό για το πρόσωπό του και τα έργα του1, ενώ και κατά τη δεύτερη επίσκεψή του το 2006 κινητοποίησαν πολλούς στο Ολυμπιακό στάδιο τις 24/9/2006, για να τον δουν και αρκετούς, για να τους θεραπεύσει.

Με αφορμή κάποια ομολογία του Benny Hinn στο Πεντηκοστιανικό περιοδικό «Charisma» του Αυγούστου του 1993 ότι για πολλά χρόνια δίδασκε εσφαλμένες διδασκαλίες και με αναφορά στην πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα κάποιοι άλλοι Έλληνες Πεντηκοστιανοί αποκαλύπτουν κάτι τρομακτικό, που έχει σχέση με τους ισχυρισμούς των Πεντηκοστιανών σχετικά με τις θεραπείες ασθενειών, που πραγματοποιούνται, κατά τους ισχυρισμούς τους στους χώρους τους, και ειδικότερα για τον Benny Hinn.

Το αποκαλύπτει το έντυπο «Χριστιανισμός», που είναι το επίσημο δημοσιογραφικό έντυπο της «Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής».

Τι αποκαλύπτουν; α) Μας πληροφορούν ότι τον Ιούλιο του 1992 στην Αθήνα ενώ «έγινε ενθουσιωδώς δεκτός από τους Πεντηκοστιανούς των οργανώσεων», όμως «το κήρυγμά του κατέληξε σε σκάνδαλο με την εμφάνισή του και τις ενέργειές του» (σ.Σ. η υπογράμμιση δική μας)2.

β) Αναφέρει ότι για μία δεκαετία, μέχρι να αποκηρύξει τις πλάνες του το 1993, ο Benny Hinn σχετικά με τη σταύρωση του Χριστού «είχε στο μυαλό του και δίδασκε την θεωρία του Αντιχρίστου» (σ.Σ. η υπογράμμιση δική μας)3.

γ) Αποκαλύπτεται όμως και κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά τραγικό καθώς περιγράφει τις φρικτές συνέπειες των υποτιθέμενων «θεραπειών» του εν λόγω Πεντηκοστιανού τηλευαγγελιστή - «θεραπευτή». Αποκήρυξε, αναφέρουν οι Έλληνες Πεντηκοστιανοί, τη θέση του «ότι ομολογήσεις έγινε, θα γίνει». Πότε όμως έγινε αυτό: «Το κατάλαβε αφού πέθαναν πολλοί άνθρωποι με καρκίνο και άλλες βαρειές αρρώστιες, που πλανήθηκαν, παράτησαν τη θεραπεία τους και άρχισαν να γράφουν γράμματα, όπου μπορούσαν και να ομολογούν ότι θεραπεύτηκαν χωρίς ο Κύριος να τους έχει θεραπεύσει. Μεγάλο σκάνδαλο γινόταν, όταν όλοι αυτοί, που μάθαιναν ότι θεραπεύτηκε κάποιος, πληροφορούντο μετά ότι πέθανε» (σ.Σ. η υπογράμμιση δική μας)4.

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται και βγάζει ασφαλή συμπεράσματα για τους ποικιλώνυμους πεντηκοστιανούς «θεραπευτές». Στα πλαίσια αυτά δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι και σε άρθρο του περιοδικού «Αστήρ της Ανατολής» του Σεπτεμβρίου 2000, που είναι το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της παλαιότερης προτεσταντικής Ομολογίας της Πατρίδας μας, της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, το πρόσωπο του Benny Hinn συναριθμείται μαζί με άλλους, που χαρακτηρίζονται ως «Πλάνοι με την ταυτότητα του Ευαγγελικού».

Σημειώσεις:
1. Βλ. Χριστιανική Αλήθεια, Αρ. Φ. 46, Οκτ. 1992, σ. 3.
2. Βλ. Χριστιανισμός, Αρ. Φ. 131, Οκτ. 1994, σ. 5.
3. Βλ. Χριστιανισμός. όπ. π.
4. Βλ. Χριστιανισμός. όπ. π.


Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. ... (1/11/2013)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης