Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 18.5.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗ Η ΧΑΛΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ; Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς βουλευτὰς τῆς ἀπειθείας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ὄχι ψῆφον εἰς ἀντιχριστιανούς βουλευτάς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (14/5/2018) ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΑΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ.

➢ Ὁ ψευδοχριστιανισμός τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου.

➢ Ἀνεξήγητον ἤ ὕποπτον; Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ.

➢ Τὰ παράνομα νομοσχέδια. Γράφει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος , Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγ. Ὄρος

➢ «Ἀφῆστέ με νὰ ζήσω!»

➢ Σχόλιον ἐπί τοῦ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ κ. Παν. Μπούμη περί τοῦ Filioque.

➢ Δὲν ἀποτελεῖ “γεωπολιτικὸν ζήτημα’’, τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Μετὰ τὰς δύο ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διά τά Θρησκευτικά. Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.

➢ Ὀρθοδοξία καὶ διωγμοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ σφαγή τῶν πολυτέκνων εἰς τά χρόνια τῶν μνημονίων.

➢ Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.

➢ Oἱ πεντε (5) θεσμοί, ποὺ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ τοὺς Illuminati διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως (N.W.Ο). Τοῦ κ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ Ν., ἱδρυτικοῦ μέλους τῆς Π.Ο.Ε.

➢ Περὶ ὁμοφυλοφιλίας (=σοδομισμοῦ). Γράφει ὁ Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝ Ὀρθόδοξος Θεολόγος Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

➢ Ἀπόσπασμα Α΄ Ὁμιλίας Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

➢ Μυστικὴ συνάντησις Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν μὲ ἀπεσταλμένους τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως.

➢ «Προπηλάκισαν» τὸν Σεβ. Πειραιῶς εἰς ἡμερίδα διά τά Θρησκευτικά.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης