Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
 Χριστός Ἀνέστη!

Μέσα ἀπό τήν σταυρική πορεία τῆς μετανοίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μπορεῖ ὁ καθένας νά γίνει κοινωνός τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας, μέ ἀποκορύφωμα τά θεῖα γεγονότα πού βιώνουμε κατά τίς ὑπέροχες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Πλέον ἀνατέλει τό ἱλαρόν καί γλυκῦ καί συγχρόνως ὁλόλαμπρον καί ζωοποιόν Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κύριου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ὄχι ἁπλῶς διά νά ἀνάψουμε τίς πασχάλιες λαμπάδες μας διά λίγες ὧρες ἤ νά αἰσθανθοῦμε κάποιες στιγμές συναισθηματικῆς χαρᾶς. Τό Φῶς καί ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἀμείωτα καί αἰώνια! Ἔρχονται νά καταυγάσουν, νά πυρπολήσουν, νά ἀνακαινήσουν, νά πληρώσουν τά πάντα!

Εἴθε οἱ καρδίες μας νά εἶναι ἀνοιχτές ὥστε νά δεχθοῦν καί νά κρατήσουν διά παντός αὐτό τό ἀνέσπερον Φῶς καί αὐτήν τήν ἀνείπωτον καί ἀμείωτον Χαράν. Καί ἔτσι δέν πρόκεῖται τίποτε νά μᾶς ἀγγίσει, τίποτε νά μᾶς ἀπελπίσει, διότι θά εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι μέ τόν Νικητή, νικητές καί ἐμεῖς!

Μετ’ ἀναστασίμων εὐχῶν καί ἀγάπη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ,
ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Παντοκράτορος,

† Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης