Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 11.3.16

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Καινοφανές! Μεγάλη Σύνοδος μὲ παποπατριαρχικὸν πρωτεῖον; Κρυφή συνεννόησις Πάπα καί Πατριάρχου νά παραπλανήσουν μέ ἐπιφανειακήν «περεστρόϊκα» τοῦ Παπισμοῦ;

➢ Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεών, πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον.

➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας διὰ τὴν Μ. Σύνοδον.

➢ Ἔκθεσις πεπραγμένων εἰς Γενεύην. Τοῦ Σεβ. Ἠλείας Γερμανοῦ.

➢ Ἡ προσφορά τοῦ ΤΡΙΩΔΙΟΥ εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Ἀθ. Παλούκας.

➢ Ἀνακοινωθέν περί τῆς Ἁγίας καί Μ. Συνόδου.

➢ Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ Ἡ γραμμή τοῦ «Ο.Τ.».➢ Τὸ ἓν τρίτον τῆς Ἱεραρχίας ἀντιτίθεται πλήρως εἰς τὴν Μ. Συνόδον

➢ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε τὸ ἀνάστημά σας!

➢ Πρωτοστάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

➢ Ἔχει τὸ Φανάρι Σύνοδον;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης