«Σύναξη γιά την Ὀρθοδοξία»

Οἱ παρακάτω τέσσερις εἰσηγήσεις πραγματοποιήθηκαν την 5η Ὀκτωβρίου 2018 στον Ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς ἐντός τοῦ πλαισσίου τῶν δραστηριοτήτων τῆς «Συνάξεως γιά την Ὀρθοδοξία». Ἡ ἔναρξη τῆς παρουσιάσεώς τους ἔγινε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἐπεσήμανε πώς «ἡ ἐποχή χαρακτηρίζεται ἀπό την ἀποϊεροποίηση τοῦ ἔθνους μας. Δέν λογαριάζουν ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος εἶναι ὁμόδοξο ὁμόθρησκο, ὁμότροπο, ὁμόγλωσσο, ὅμαιμο. Ἡ ἀντιπάθεια προς τό ἑλληνικό ἔθνος φαίνεται κυρίως μέ τήν τραγική ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Δηλαδή ἀποκρύπτουν ὅτι μέσα ἀπό τίς ἄλλες θρησκεῖες λατρεύεται κατ’ οὐσίαν ὁ σατανάς· οἱ θεότητες τῶν ἄλλων θρησκειῶν εἶναι δαίμονες, θά μᾶς πεῖ καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός. Ἀποκρύπτουν τή μαγεία, την ἀσέλγεια, τήν πορνεία τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Π.χ. τό Ταλμούδ και την Καμπαλά ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό. Και ἐνῶ κάθε ἄλλη θρησκευτική πίστη προστατεύεται πληρέστατα, ἀλλά και οἱ διδάσκαλοί τους π.χ. οἱ Μουφτῆδες, ὡστόσο πολεμεῖται ἀνελέητα ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.... Ἐνῶ ἐπικαλοῦνται τή συνείδησή τους γιά νά μην ὁρκισθοῦν, πάλι ἔρχονται σέ ἀντίφαση μέ τόν ἑαυτό τους καθ΄ ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι μεταφυσική ἔννοια πού δέν συνάδει μέ τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως πού πιστεύουν, ἀπό πρωτόζωο σέ ἐμφίβιο, ἀνθρωποειδές, ἄνθρωπο.... Ὡς προς τό θέμα τῆς Οὐκρανίας, ὑπάρχουν σύνοδοι πού ἔχουν κανόνες. Διά τῶν Ἁγίων Πατέρων μιλᾶ ὁ Θεός...».

Και τά τέσσερα θέματα,

¨ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙKO ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ¨ ἀπό τόν π. Γεώργιο Δ. Μεταλληνό,

¨Ὁ Δεύτερος Γάμος τῶν κληρικῶν¨ Οὐδείς ἐκ τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν, τῶν ἐν χηρείᾳ ἤ τῶν ἐν διαζεύξει ἔχει καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα αἴτηση γιά δεύτερο γάμο ἀπό τόν Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντο,

«Ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπέναντι στή ‘Σύνοδο τῆς Κρήτης’», τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου καί

¨ΓΙΑΤΙ Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ¨, τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ,

ἦσαν ἐξίσου ἐπίκαιρα καί σημαντικά γιά τή συνέχεια τῆς πορείας μας ὡς ζωντανῶν μελῶν τῆς Μἰας Ἁγίας Καθολικῆς και Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μετά ἀπό την ἐνημέρωσή μας και τόν καρποφόρο διάλογο κατέστη ἐπιτακτικότερη ἡ ἀνάγκη μίας ἀδιαλείπτου ἐπαγρυπνήσεως στά κεφάλαια τῆς πίστεως καί σωτηρίας μας. Τονίσθηκε ἡ σημασία συγκλήσεως μίας ὄντως Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀφοῦ λάβει ὑπόψιν ὅλες τίς παραμέτρους νά καταδικάσει συλλήβδην τόν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος κατ’ οὐσίαν ἀποτελεῖ τήν κυρία αἰτία ὅλων τῶν ἐν λόγῳ προβλημάτων πού προκύπτουν.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης