Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.12.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑ «ΓΡΑΝΑΖΙΑ» ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ; Μετὰ τὴν ἀπομάκρυσιν τοῦ προσκυνηταρίου ἀκολουθεῖ ἡ παρερμηνεία τῆς Πρὸς Ἐφεσίους.

➢ Ἱ. Μ. Πατρῶν: Ἀντορθόδοξοι, Ἀντιπαιδαγωγικαὶ καὶ Ἀντισυνταγματικαὶ αἱ ἀλλαγαί εἰς τὴν παιδείαν.

➢ Ὁ Ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, Ὁ ἀσκητὴς καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ, τῆς Εὐβοίας. Γράφει ὁ Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ἀρχ/της π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος Ἀεράκης.

➢ Ὁ Προτεσταντισμὸς εἰς τὸν ἑλληνικὸν χῶρον χθὲς καὶ σήμερα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Σεβ. Καλαβρύτων: «Φεύγω, συγχωρῆστε με». Τοῦ κ. Νίκου Κυριαζῆ.

➢ Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος διὰ τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους. Τοῦ π. Πασχάλη Γρίβα, πρεσβυτέρου.

➢ Ἐβλασφήμησεν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐπ/μος Πρ/δρος Ι.Σ.Κ.Ε.

➢ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὰς Ἐκτρώσεις. Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης, Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου.

➢ Ὁ Ἅγιος  Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τῶν ἡμερῶν μας. Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός.

➢ Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν ἀγαθῶν ἔργων.

➢ Εἰς δεινὴν θέσιν τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

➢  Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀνεγνώρισε τούς σχισματικούς Σκοπιανούς!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης