Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Καταργοῦν τὸν Ἐκκλησιασμὸν καὶ τὰ Θρησκευτικά. Διδάσκουν εἰς 150 σχολεῖα τὴν πολυθρησκείαν.

«Ἀδελφοί, στήκετε ἐν Κυρίῳ». Ὁ ἰσοπεδοτικὸς ρόλος τῆς Νέας Ἐποχῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος. Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου, Καρυές Ἁγίου Ὄρους.

«Ἡ ἀπελευθέρωση δυνατὴ μόνο στὴν Ὀρθοδοξία». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἡ μὴ μετάνοια γεννᾶ τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς σκανδαλοποιούς. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος: Ἅγιος εἰς τὴν Συνείδησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ ὁ μακαριστὸς Γέρων Βησσαρίων.

Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας κρίνεται εἰς τὸ Φανάριον ἡ ἑνότης τῆς ἑλληνοφώνου καὶ σλαβοφώνου Ὀρθοδοξίας.

Μετὰ τὴν διακωμώδησιν τῆς θείας Εὐχαριστίας ὑπὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τώρα ἀπαιτεῖ «ἐδῶ καὶ τώρα» ἀποτεφρωτήρια διὰ νεκρούς.

Γέρων Γαβριήλ. «Μνημονεύετε τῶν Ἡγουμένων ὑ­μῶν». Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια.

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ἑλληνικὴ γλῶσσα: φαινόμενα ὁμαδικῆς ψυχοπάθειας. Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ.

Τέμενος Βοτανικοῦ–Ἐκκλησία. Τοῦ κ. Εὐσταθίου Π. Σουσούνη.

Ἡ «ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» τῶν Η.Π.Α. νὰ μὴ εὕρη μιμητὰς εἰς τὴν ἁγιοτόκον Πατρίδα μας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης