ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης    6:00 μ.μ.
Τὸ ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο θὰ ἀναγνωσθῆ σὲ ἑπτά γλῶσσες

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    6:30 π.μ.
Λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ μετ' ἀρτοκλασίας  6:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν  Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 5:00 μ.μ.


ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Ἁγ. Γεωργίου)
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Θά τεθῇ πρός προσκύνησιν τεμάχιον ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.


ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”    5:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία
(ἡ πύλη θὰ ἀνοίξῃ στὶς 6:00 π.μ.)
 Λιτάνευσις εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”20/04/2014 06:00 μμ - 27/04/2014 10:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΗΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης