Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 12.2.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἐπωλήσαμεν εἰς τὰ ΕΣΠΑ τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν καὶ πωλοῦμεν τώρα τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε εὐθαρσῶς τὸ ἀνάστημά σας. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ Μήνυμα ἀφυπνίσεως πρὸς τοὺς Κυβερνῶντας καὶ τὸν ἔντιμον Ἑλληνικὸν Λαόν. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†). Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).

➢ Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος Δρ Ἠλεκτρονικῆς Παν/μίου Μάντσεστερ.

➢ Πρῶται παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου διά τάς διαχριστιανικάς σχέσεις. Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθ. Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

➢ Συνοδικὸν σύστημα, ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἐκκλησιολογία. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.

➢ Ἡ ὁμολογιακὴ διάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονος πραγματικότης.

➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ Ὁ Πατριάρχης παρέκαμψε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης!

➢ Συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία.

➢ Νέα ἀπροσδόκητα ἐμπόδια διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης