Η Ελληνορθόδοξη Κύπρος και η πολιτικοθρησκευτική παγκοσμιοποίηση


Πρωτ. Άγγελος Αγγελακόπουλος

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κύπρος

καί ἡ πολιτικοθρησκευτική παγκοσμιοποίηση

Ὀκτώβριος 2016

 

Ὑπόμνημα περί Ὀρθοδοξίας  καί   Ἑλληνισμοῦ 

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος………………………………………………………………………….5

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

Χῶρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας………………………………………….....9

Αὐτοκριτική τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ σήμερα………………………..15

Δήλωση γιά τήν λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῶν δέκα Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016, στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης……………………………………………………………19

Ἀρχές Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Ποιμαντικῆς……………………………21

Ἀπορίες καί ἐρωτήσεις ἐν σχέσει μέ τήν Οἰκουμενι(στι)κή Κίνηση γιά τήν ἕνωση τῶν αἱρέσεων μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τόν διαθρησκειακό συγκρητισμό……………………………………………………..29

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Χῶρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικά καί τῆς Κύπρου εἰδικά…………………...47

Σχέση Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ………………………….51

Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνική Κοινωνία – Πολιτισμός…………………………63

Ὁ ἐθναρχικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν πορεία τῆς Κύπρου πρός τήν Εὐρωπαϊκή ὀλοκλήρωση……………………………………73

Ἡ καλλιτεχνική ζωή ἐν σχέσει μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Θεολογία, Πολιτισμό καί Πνευματικότητα……………………………………91

Ἐπίλογος…………………………………………………………………………95

Κείμενα…………………………………………………………………………...97 

 

Δείτε το υπόμνημα πατώντας πάνω στο αρχείο που ακολουθεί

Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 28/5/2020 4:16:48 πμ