Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 3.11.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Πανεπιστημιακαὶ Παραδόσεις... κολακείας τῆς ἐξουσίας. Μία πένα διά τήν πέναν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας κ. Μαρίου Μπέγζου! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Τὸ φρικτόν τέλος τῶν διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας.

➢ Σύγχρονοι θεομάχοι. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ὁ Σεβ. Γόρτυνος καταγγέλλει ὅτι τὸ Κράτος «πιέζει τὴν Ἐκκλησία ἀπειλώντας»!

➢ «Στὸ Μαρούσι,  κτύπησε καὶ ἀκούστηκε ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ». Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΠΕΘ.

➢ Αἵρεσις καὶ σχίσμα ἄνευ νοήματος;

➢ Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

➢ Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης, Α΄ Μητροπολίτης Πειραιῶς 1911-1977. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Ἰ. Χαμακιώτης, νομικός -θεολόγος.

➢ Τὸ ἡρωϊκὸν ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων γονέων εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά.

➢ Ὑποχρεώσεις καί δικαιώματα τοῦ Πολίτου ἐπί τοῦ ἀτομικοῦ Δελτίου Ταυτότητος. «ΤΑΥΤΟΤΗΣ (= τό εἶναι τι ταυτόν, τό ἴδιον» (Ἀριστοτέλης, Ἠθικά). Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

➢ Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Θρασύβουλος Β. Κετσέας, ἰατρός.

➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ζητεῖ σωτηρίαν ἀπό τον Πάπαν καί ἐκεῖνος ἀπαιτεῖ Ἕνωσιν!

➢ Ὁ Ἐρντογάν ἔρχεται διὰ τὸ Τέμενος;

➢ Πατριάρχης Κων/λεως: «Εἶμαι ὁ Ἐπίσκοπος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων»!

➢ Πατριαρχεῖον Μόσχας: «Ἄθεος ὁ Τσίπρας»!

➢ Νόμος ἀπελευθερώσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης