Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 14ης Ἰουνίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Σαρωτικὰς ἀλλαγὰς διὰ τὴν ἀναζωογώνησιν τῆς Ἐκκλησίας προτείνει ὁ Σεβ. Πειραιῶς.
Ἀνθρωπιστικὸς οἰκουμενισμός. Τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Διατὶ λέγομεν ὄχι εἰς τὴν δωρεὰν ὀργάνων ἀπὸ δότας εὑρισκομένους εἰς «ἐγκεφαλικὸν θάνατον». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Καυτὰ ἐρωτήματα πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον διὰ τὴν ἐκπομπήν του μὲ θέμα: «Ἡ χαρὰ τοῦ ἔρωτα». Ὑπὸ τοῦ πανοσ. ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.
Καθ᾽ ὑπόδειξιν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ὑπεβαθμίσθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου εἰς τάς Ἀθήνας.
Ἡ Πατρίς καί ἡ Ὀρθοδοξία χρειάζεται “Πατροκοσμᾶδες”.
Ποῖα μηνύματα ἀντηλλάγησαν μεταξὺ Μόσχας – Φαναρίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Μόσχας εἰς Ἀθήνας καὶ Ἅγιον Ὄρος.
«Ρατσιστικά» ἐρωτήματα πρός τούς «ἀριστερούληδες» τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀποκαλύψεις διά τούς πραγματικούς στόχους τῆς Μπίλντερμπεργκ.
Μαγαρίζουν τὰ παιδιά. Καὶ τὸ κτηνῶδες ἔγκλημα (ἡ παιδεραστία) εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία. Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης