Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.3.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ». Πανορθόδοξος μέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους τῆς Οἰκουμένης καί ὄχι μόνον μέ τούς Προκαθημένους! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Πανορθόδοξον συγκαλεῖ οἱοσδήποτε Προκαθήμενος. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Ἡ Διασπορὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ ἔχει Μητέρα τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης.

➢ Νὰ συγκαλέση Πανορθόδοξον Σύνοδον τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Κων. Κτενᾶς, θεολόγος.

➢ Ὁ Πράσινος, ὁ Κόκκινος καὶ ὁ Μέλας Πατριάρχης. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἀτυχέστατος ὁ παραλληλισμὸς τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου μὲ τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Οὐδείς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 6, 24, κατὰ Λουκᾶν 16, 13). Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Βανδῶρος, τ. Διοικητὴς Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

➢ Ὁ Ἅγιος Γέροντας τῆς Πάτμου Ἀμφιλόχιος καλεῖ τοὺς Ἱεράρχας μας νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά των. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Πασχάλης Γρίβας.

➢ Ἡ (Ἀ)συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἢ ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν Μακεδόνων καὶ ὁ «Μακεδονισμὸς» τῶν Σλάβων. «Εἶναι καιρὸς νὰ ποῦμε τὰ λιγοστά μας λόγια, γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά». Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Σ. Τσούρας, Δ/ντὴς Ἰδιαιτέρου Γραφ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄.

➢ Πῶς αἱ ΗΠΑ ἐχρησιμοποίησαν τούς ... «ἐθνάρχες» Καραμανλῆ καὶ Παπανδρέου ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας! Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.

➢ Μόνον ἀπὸ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ κείμενα - ντοκουμέντα . ΠΩΣ ἡ Μασονία «δίκην τεραστίου ὀκτάποδος περιπτύσσει» ἡγέτας ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικούς... - Οἱ διὰ τῆς «πολιτικῆς ἐπιρροῆς» «περιπτυσσόμενοι»...

➢ Ἕνα ἀδικαιολόγητον πρόβλημα. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐν ὄψει ἐκλογῶν. Γράφει ὁ κ. Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρός.

➢ Μικρά συμβολὴ εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ Οὐκρανικὸν «Αὐτοκέφαλον». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Ἀρχιεπισκοπικὸς αὐτοδιορισμός;

➢ Δὲν τολμᾶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα.

➢ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς (Ματθ. στ΄ 14-21). Περὶ Νηστείας, Ἐλεημοσύνης καὶ Προσευχῆς. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπραντσιανίνωφ.

➢ Διὰ τοὺς νέους, σήμερα. Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας.

➢ Ἡ θεομάχος ΕΡΤ ὠνόμασε τὸν Τ. Σταυρὸν «διχαστικὸν σύμβολον»!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης