Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.1.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἔνοχοι οἱ βουλευταὶ διὰ τὴν κατάπτωσιν τῆς Χώρας. Ἡ παράβασις ἔγινεν ἀπὸ ὀλίγους, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τῆς ψηφίσεως τοῦ Συμφώνου βαραίνει ὅλους...

➢ Πολιτικὴ νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἄνευ ἰσχυρᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιδράσεως. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωή. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Χριστιανισμὸς καὶ ἐξουσία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Τὸ «ἀνοσιούργημα» τοῦ Κοινοβουλίου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ἐμπρὸς διὰ τὰς 185 ἕδρας. Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.

➢ Πρὸς τοὺς νέους. Τοῦ Ἀρχιμ. Κ. Κωστοπούλου.

➢ Ἐπιστολαὶ Διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τοὺς Βουλευτάς.

➢ Ἀντιδράσεις Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.

➢ Ἡ Ἱερὰ Κοινότης διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.

➢ Ἀνατέλλουσαι σκέψεις. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. π. Κων. Χαραλαμποπούλου.

➢ Μὲ τὸ τέμενος καὶ τὸ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ὑπηρετοῦμεν τὸ σχέδιον τῆς Τουρκίας! 

➢ Ὁ κατήφορος. Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

➢ Σύμπλευσις Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὸν «ΚΑΙΡΟ». Εἰς τὸν προθάλαμον ὁ χωρισμὸς Κράτους καὶ Ἐκκλησίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης