Συνεχίζεται η σπορά της Ορθοδόξου πίστεως στην Ασία

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

ΠΗΓΗ: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
Περιοδικό Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής
Γ' Τρίμηνο 2008

Αγαπητοί αδελφοί μου,

Κάθε μέρα σας σκέφτομαι με ευ­γνωμοσύνη, διότι χάρη στην βοήθειά σας συνεχίζεται το έργο της σποράς της Ορθοδόξου πίστεως στον απέ­ραντο χώρο της Ασίας, και η Θεία Λειτουργία στην Ταϊβάν.

Με πολλή συγκίνηση δοξάζουμε τον Κύριο, διότι τελείωσε το πρώτο τετράμηνο στο διαδικτυακό θεολογι­κό κολέγιο που ξεκινήσαμε. Όπως σας είχα ενημερώσει, διδάξαμε δύο μαθήματα: 1. Ορθόδοξη πνευματικό­τητα 2. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ει­κόνα, τέχνη και σημασία.
Τα μαθήματα έχουν μαγνητοσκο­πηθεί, και η επόμενη Ιεραποστολική... πρωτοτυπία μας είναι ότι θα γίνουν dvd και θα τα δίνουμε δωρεάν σε σχολεία, πανεπιστήμια, στην επόμε­νη διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Ταϊπέϊ και, αν τα οικονομικά το επιτρέψουν, θα τα βάλουμε σε εφημερίδες, όπως στην Ελλάδα οι εφημερίδες δίνουν dvd.

Στην Έκθεση Βιβλίου φιλοδοξού­με να έχουμε τυπωμένο και το βιβλίο του αειμνήστου Π. Νέλλα «Ζώον θεούμενον», που μεταφράστηκε πρό­σφατα στα κινεζικά.
Το πρόγραμμά μας αυτή την πε­ρίοδο ήταν εξαντλητικό.

Δευτέρα πρωί τρέχουμε ως την άκρη της πόλεως, για να διδάξουμε στο κολέγιο Τάο Σεν. Επιστρέφουμε στην βάση μας, στην εκκλησία, στην 1.00 μ.μ. Τακτοποιούμε διάφορες εκκρεμότητες και από τις 7.30 μ.μ. μέ­χρι τις 9.00 μ.μ. γίνεται η διδασκαλία της Ορθοδόξου Πνευματικότητος στο διαδίκτυο.

Τρίτη πρωί στις 7.00 παίρνουμε το γρήγορο τρένο (ταχύτητα 300 χμ. την ώρα) για την Σινζτού, όπου διδά­σκουμε από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη θεολογία στο μεταπτυχια­κό τμήμα του θεολογικού κολεγίου των Λουθηρανών.

Τετάρτη στην εκκλησία διεκπεραι­ώνουμε διάφορες υποθέσεις, προετοιμάζουμε τα μαθήματα κτλ. και από τις 7.30 μέχρι τις 9.00 μ.μ. γίνεται το μάθημα για τις εικόνες στο διαδίκτυο.

Πέμπτη πρωί στις 6.30 πάλι με το γρήγορο τρένο φτάνουμε στην άλλη άκρη της Ταϊβάν, στο Γκαοσιόγκ, να διδάξουμε στο θεολογικό κολέγιο Τζεν Τάο, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 5.00 το απόγευμα (!), Αρχαία Ελληνι­κά για το Ευαγγέλιο, στην πραγματι­κότητα μελέτη Καινής Διαθήκης από το ελληνικό κείμενο.

Παρασκευή από τις 9.30 π.μ. μέ­χρι 12.00 το μεσημέρι, μελέτη του Κα­τά Ιωάννην Ευαγγελίου σε 5 πάστο­ρες που ξέρουν ελληνικά και ο ένας είναι καθηγητής μάλιστα. Το απόγευ­μα, 7.30-9.00 μ.μ. μελέτη της Επί του Όρους Ομιλίας στο διαδίκτυο.

Σάββατο 2.00 μ.μ. μέχρι 3.30 μ.μ. γίνεται κατήχηση μιας κοπέλας.

Κυριακή πρωί φυσικά τελούμε την Θεία Λειτουρ­γία και από τη 1.30 μ.μ. μέ­χρι τις 3.00 μ.μ. κατηχούμε 2 νέους.

Και στα ενδιάμεσα αυ­τού του εξοντωτικού προ­γράμματος συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, έκτακτες Θείες Λειτουργί­ες σε μεγάλες γιορτές κτλ.
Μετά το Πάσχα στο Γκαοσιόγκ διδάξαμε για 4 μέρες από το πρωί στις 9.00 μέχρι τις 5.30 εντατι­κά μαθήματα για την Ορ­θόδοξη Πνευματικότητα, χωρίς να σταματήσουμε τα μαθήματα του διαδικτύου. Από άποψη χρόνου ή­ταν πολύ πιεσμένα τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ έγινε. Η διεύθυνση του κολεγίου βιντεοσκόπη­σε τα μαθήματά μας, και έ­χουμε ανεβάσει μερικά (δεν προλαβαίνουμε όλα) στο www.etheology.tv.
Η αντίδραση των μαθητών είναι συγκινητική. Μένουν έκπληκτοι από την Ορθόδοξη Θεολογία, με την οποία για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή. Και πώς να την γνωρίσουν, αν δεν τους μιλήσει κάποιος γι' αυτή; Και ποιος να τους μιλήσει, εφόσον η Εκκλησία μας για διαφόρους λόγους -ευνόητους και μη- αμέλησε επί χρό­νια για το έργο της Ιεραποστολής ιδι­αίτερα στην Ασία;

Τώρα, όμως, υπάρχει τρόπος, χω­ρίς πολύ κόπο, αρκεί να υπάρχει διά­θεση. Το διαδικτυακό θεολογικό σεμι­νάριο θα συνεχίσει. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο. Επί­σης η μελέτη Αγίας Γραφής στο διαδίκτυο συνεχίζεται και τώρα, κάθε Πα­ρασκευή 7.30-9.00 μ.μ. Με έναν υπο­λογιστή -όλοι έχουν σήμερα- και ένα μικρόφωνο, κάθε Θεολόγος, Ιερέας ή Μοναχός που κατέχει την Αγία Γρα­φή και την Ορθόδοξη πατερική διδα­σκαλία μπορεί να έχει την ευλογία, την τιμή και την χαρά από το γραφείο του να διδάξει στο ηλεκτρονικό σχο­λείο μας στην Κίνα. Δεν θα του στοι­χίσει τίποτα. Η πρόσκλησή μας απευ­θύνεται σε όλους. Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει κάποιον να την δεχτεί.

Είχα την ευλογία να συζητήσω με τον καινούργιο Επίσκοπο Χονκ-Κονκ, όπου ανήκει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ταϊβάν. Σε κλίμα συνεργασίας του έθεσα τους προβληματισμούς αλ­λά και τις προτάσεις μου για το έργο της Ιεραποστολής στην Ταϊβάν αλλά και στην Ασία γενικότερα. Συμφωνή­σαμε σε μερικά βασικά θέματα, όπως:

1. Εκκλησία και Ιεραποστολή χω­ρίς Θεολογική Σχολή δεν νοείται.2. Στις χώρες της Ασίας η Ιερα­ποστολή ΔΕΝ είναι φιλανθρωπία. Οι άνθρωποι είναι πλουσιότεροι από μας.3. Εφόσον δεν έχουμε χρήματα για την ανοικοδόμηση κτηρίου και την λειτουργία Σχολής και δεν υπάρχουν πρόσωπα για την διδασκαλία, το δια­δικτυακό σχολείο είναι μονόδρομος.

Ο Επίσκοπος μετέφερε γραπτώς αυτές τις θέσεις στο Οικουμενικό Πα­τριαρχείο και ζήτησε να σταλεί μία γραπτή ευλογία για την λειτουργία του πρωτότυπου αυτού Ιεραποστολι­κού Σχολείου, ώστε να αποκτήσει ένα κύρος αυτή η προσπάθεια. Επίσης ο ίδιος ο Επίσκοπός μας ζήτησε εγγράφως από το Πανεπιστήμιο Θεσ­σαλονίκης την συμμετοχή καθηγητών στο διαδικτυακό σχολείο. Δεν χάνου­με την ελπίδα μας, αν και δεν λάβαμε ακόμη καμία απάντηση.
Απάντησε, όμως, ο Θεός στέλνο­ντάς μας τον π. Brendan Palfrey. Εί­ναι Ιερέας στην Αμερική, στην Ελλη­νική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η ιστορία του είναι συγκινητική.
Είναι διδάκτωρ Θεολογίας και για πολλά χρόνια δίδαξε στο θεολογικό κολέγιο των προτεσταντών στο Χονκ -Κονκ. Ήταν κι ο ίδιος προτεστάντης και μάλιστα πάστορας. Αγάπησε την Κίνα, αλλά σιγά σιγά διαπίστωσε ότι ο προτεσταντισμός δεν ταίριαζε στον κινεζικό πολιτισμό. Έτσι έψαξε μό­νος του και ανακάλυψε την αληθινή Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Έγινε Ορ­θόδοξος και στην συνέχεια χειροτο­νήθηκε Ιερέας. Με την παρουσία του π. Brendan το διαδικτυακό πρόγραμ­μα διδασκαλίας για το νέο τετράμηνο διαμορφώνεται ως εξής.

1. Ο π. Brendan θα διδάξει το μά­θημα που δίδασκε στο Χονκ-Κονκ: «Χριστός, το αληθινό Ταό», μία εισα­γωγή στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως εκπλήρωση των κινεζικών παραδόσε­ων.2. Η Πελαγία θα διδάξει το μάθη­μα «Προσωπικότητες από την Αγία Γραφή και ποιμαντικές προεκτάσεις», μάθημα που αρέσει πολύ σε προτε­στάντες.3. Εγώ θα διδάξω «Η μετά θάνα­τον ζωή». Είναι ένα θέμα που ενδια­φέρει πάρα πολύ. Άλλωστε οι Κινέ­ζοι όλο με τα φαντάσματα, τους πε­θαμένους κτλ. ασχολούνται.

Θα διδάξουμε 16 μαθήματα, ο κα­θένας συνολικά. Ζητούμε τις προσευ­χές σας. Φυσικά τώρα δουλεύουμε σκληρά για την προετοιμασία. Τα μα­θήματα θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου.

Αυτό το διάστημα με κάλεσαν και έκανα διάφορες ομιλίες. Η κυριότερη ήταν στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εκκλησιών της Ταϊβάν. Κάθε εκκλη­σία παρουσίασε μέσα σε 20 λεπτά τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, ώστε να γίνει μια αλληλογνωριμία.

Επειδή ήταν αδύνατο να παρου­σιάσουμε την διδασκαλία και τα χαρα­κτηριστικά της Ορθοδόξου Εκκλησί­ας σε τόσο λίγο χρόνο συνέταξα ένα κείμενο 4 σελίδων πολύ συμπυκνωμέ­νο. Με πολλές παραπομπές στην Α­γία Γραφή γίνεται φανερό ότι η Ορ­θόδοξη διδασκαλία είναι βασισμένη στην Αγία Γραφή. Δεν ήταν εύκολο βέβαια, αλλά άξιζε τον κόπο, διότι το πήραν σπίτι τους οι 100 παριστάμε­νοι. Γραπτό κείμενο δώσαμε μόνο ε­μείς. Στην προφορική μου εισήγηση τόνισα πολλές φορές την βασική θέ­ση της Ορθοδόξου θεολογίας ότι ο Θεός δεν είναι ο χωροφύλακας και ο δικαστής μας, αλλά ο γιατρός και ο ε­ραστής μας. Ιδιαίτερα οι προτεστά­ντες πρώτη φορά άκουσαν πρακτικά και συστηματικά αυτή την βασική Ορθόδοξη θέση, και συγκινήθηκαν μέχρι δα­κρύων. Βέβαια, για να ανα­λυθεί, να εξηγηθεί, και να περάσει στους Κινέζους θέλει πολλή δουλειά συστηματική και σε βάθος χρόνου. Το κείμενο που μοιράστηκε στους συνέ­δρους θα δημοσιευτεί στο επίσημο περιοδικό των προτεσταντών τον Σε­πτέμβριο.

Όταν ήρθα στην Ταϊ­βάν, ρωτούσα να μου πουν τί ξέρουν για την Ορθόδο­ξη Εκκλησία. Το μόνο που ήξεραν ήταν ότι οι Ορθό­δοξοι φορούν μαύρα ρού­χα και καπέλα (τα ράσα) και μοιάζουν γι' αυτό με έναν τρομερό θεό του κινεζικού πανθέου.

Σήμερα, όμως, ανα­γνωρίζουν ότι έχουμε την αυθεντική ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Εκπλήσ­σονται, όταν τους δείχνω τα λάθη που έχουν όλες ή οι περισσότερες κινεζικές μεταφράσεις. Και το δέχο­νται γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Σημειώνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε περισσότε­ρο τί εννοώ.

Στο τελευταίο περιοδι­κό μας γράφουμε για το «ο ων και ο ην και ο ερχόμε­νος». Το «ερχόμενος» το μεταφράζουν «εσόμενος» όλες οι κι­νεζικές μεταφράσεις. Έγραψα ένα μεγάλο άρθρο γι' αυτό, αποδεικνύο­ντας το λάθος.

Επίσης, όταν ο Κύριος μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε στις μυροφό­ρες είπε «χαίρετε». Οι Κινέζοι μετα­φράζουν «ειρήνη»! Γράψαμε και γι' αυτό, εξηγώντας την θεολογική ση­μασία: Ο Κύριος δίνει την χαρά στην γυναίκα, διότι φεύγοντας από τον πα­ράδεισο ο Θεός της είπε ότι θα έχει λύπη. δίδει επίσης στους μαθητές-άνδρες ειρήνη, τώρα μετά την διατά­ραξη της ειρήνης στον παράδεισο. Οι πατερικές εξηγήσεις κάνουν βαθύτα­τη εντύπωση και συγκινούν τους Κι­νέζους, διότι τους είναι πρωτάκου­στες.

Οι μαθητές μου βρήκαν το λάθος στην φράση του Κυρίου «εγώ ειμι η ζωή και η ανάστασις». Τους δίδαξα το ρήμα «ειμί», και μόνοι τους, όταν διά­βασαν την κινεζική μετάφραση, αναφώνησαν: «λάθος!» Οι περισσότερες κινεζικές μεταφράσεις γράφουν «ζωή είναι μέσα μου, ανάσταση είναι μέσα μου»! Βρίσκουμε συνέχεια τέτοια. Στο μέλλον θα τα μαζέψουμε να τα εκδώσουμε.

Στο πανεπιστήμιο στην πόλη Τσογκ Λι μίλησα στο μεταπτυχιακό τμήμα για τις εικόνες. Μου έκανε εντύπωση ότι είχαν δημιουργήσει ένα μικρό μουσείο θρησκειολογίας όπου έχουν πάρα πολλές εικόνες, που α­γόρασαν από το διαδίκτυο!

Στο θεολογικό κολέγιο του Γκαοσιόγκ υπάρχει στο πρόγραμμα ένα μάθημα για τις αιρέσεις. Ρώτησα τους μαθητές τί μαθαίνουν για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν μας θεω­ρούν αιρετικούς. «Όχι», μου απάντη­σαν. «Εσείς είστε η πρώτη και η αλη­θινή Εκκλησία»! Επίσης ρώτησα στην Σινζτού τους καθηγητές του προτεσταντικού κολεγίου ποιος θα πάει στον παράδεισο. «ΕΣΥ», μου λένε. Έμεινα άφωνος. «Μα γιατί;», τους ρωτάω, «πώς σας ήρθε αυτό; Ε­γώ ποτέ δεν το σκέφτηκα». «ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ», μου απαντά­νε! «Έχεις την πιο ωραία σωστή και αληθινή πίστη»!

Δοξάζω τον Θεό για αυτή την σταδιακή αλλαγή.
Βέβαια είναι λογικό να ρωτήσετε: «Μα τότε γιατί δεν γίνονται ορθόδο­ξοι;». Κι εγώ κάνω την ίδια ερώτηση και σιγά - σιγά καταλαβαίνω. Διότι κα­ταρχήν βλέπουν μόνο τον π. Ιωνά. Αν γίνει ας πούμε ένας πάστορας Ορθόδοξος Ιερέας, ποιος θα τον πληρώνει; Φυσικά όχι οι προτεστά­ντες. Αν είναι καθηγητής, πού θα δι­δάσκει; Πρέπει να βρει άλλη δουλειά, εφόσον εμείς δεν έχουμε σχολείο. Πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν θε­ολογία, ακόμη κι όσοι δεν είναι πά­στορες, ξέρουν ότι μόλις αποφοιτή­σουν θα δουλέψουν στην εκκλησία τους. Αν γίνουν Ορθόδοξοι πώς θα ζήσουν;

Θα πείτε, να κάνουν θυσία, να ζή­σουν φτωχοί. Τα λόγια είναι εύκολα... Μπορούμε να προσευχόμαστε για θαύματα, αλλά όταν δουλεύουμε πρέ­πει να είμαστε προσγειωμένοι, να σεβόμαστε τον άλλο και να τον αντιμε­τωπίζουμε με σοβαρότητα.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
Σας ευγνωμονώ για όλα. Εύχομαι ο Κύριος να σας το ανταποδώσει.

Με ευγνωμοσύνη
π. Ιωνάς Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης