Ομιλίες στις "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου (ηχητική μορφή mp3)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ

 Οι "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων είναι από τα σπουδαιότερα Πατερικά έργα. Πρόκειται για κυρίως προβαπτισματικούς λόγους που με καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Ιεράρχης μετέδιδε τα δόγματα της Πίστεως και τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες εισάγοντας τους προετοιμαζόμενους για το Βάπτισμα στην γνώση του εκκλησιαστικού βίου. Στην εποχή μας οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν ανάγκη από κατήχηση αφού αγνοούν πολύ βασικά στοιχεία από την διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος σε 211 ομιλίες ερμηνεύει του λόγους του Αγίου και μας βοηθεί να κατανοήσουμε καλύτερα τις θεοφώτιστες διδασκαλίες. Είναι ανάγκη όλοι να τις ακούσουμε! Οι ομιλίες θα δημοσιευτούν σε τέσσερα μέρη. 

Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 101η
Εκφων. 09-02-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:37), 28,2ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 102η
Εκφων. 16-02-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:03:31), 29,0ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 103η
Εκφων. 23-02-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:02:22), 28,5ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 104η
Εκφων. 09-03-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:35), 28,1ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 105η
Εκφων. 16-03-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:29), 27,6ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 106η
Εκφων. 23-03-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:34), 28,1ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 107η
Εκφων. 30-03-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:26), 28,1ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 108η
Εκφων. 28-09-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:32), 28,1ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 109η
Εκφων. 05-10-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:39), 27,7ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 110η
Εκφων. 12-10-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:49), 27,8ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 111η
Εκφων. 19-10-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:36), 27,7ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 112η
Εκφων. 26-10-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:02:09), 28,4ΜΒ (12-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 113η
Εκφων. 02-11-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:55), 27,8 ΜΒ (15-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 114η
Εκφων. 09-11-1987, ηχτικ. αρχείο mp3, διάρκεια 00:59:58, 27,4 ΜΒ (15-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 115η
Εκφων. 16-11-1987, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:12), 28,0 ΜΒ (15-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 116η
Εκφων. 23-11-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:30), 28,1 ΜΒ (15-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 117η
Εκφων. 30-11-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:50), 27,8 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 118η
Εκφων. 07-12-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:58), 27,9 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 119η
Εκφων. 14-12-1987, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:43), 28,2 Μβ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 120η
Εκφων. 11-01-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:58), 27,4 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 121η
Εκφων. 18-01-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:28), 28,1 Μβ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 122η
Εκφων. 25-01-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:36), 27,7 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 123η
Εκφων. 01-02-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:44), 27,8 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 124η
Εκφων. 08-02-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:55), 27,8 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 125η
Εκφων. 15-02-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:08), 27,5 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 126η
Εκφων. 29-02-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:57:08), 26,4 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 127η
Εκφων. 07-03-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:57:46), 26,4 Μβ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 128η
Εκφων. 14-03-2010, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:00), 27,0 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 129η
Εκφων. 21-03-2010, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:24), 27,1 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 130η
Εκφων. 28-03-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:56:54), 26,0 ΜΒ (23-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 131η
Εκφων. 03-10-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:29), 27,6 ΜΒ (25-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 132η
Εκφων. 10-10-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:52), 28,3 ΜΒ (25-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 133η
Εκφων. 17-10-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:59), 27,9 ΜΒ (25-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 134η
Εκφων. 24-10-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:57), 27,4 ΜΒ (25-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 135η
Εκφων. 31-10-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:38), 27,7 ΜΒ (25-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 136η
Εκφων. 07-11-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:00), 27,9 ΜΒ (26-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 137η
Εκφων. 14-11-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:16), 27,5 ΜΒ (26-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 138η
Εκφων. 21-11-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:39), 27,7 ΜΒ (26-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 139η
Εκφων. 28-11-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:53), 28,3 ΜΒ (26-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 140η
Εκφων. 05-12-1988, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:44), 27,3 ΜΒ (26-04-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 141η
Εκφων. 12-12-1988, ηχητικ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:14), 27,5 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 142η
Εκφων. 09-01-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:02:19), 28,5 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 143η
Εκφων. 16-01-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:29), 27,2 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 144η
Εκφων. 23-01-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:59), 27,4 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 145η
Εκφων. 30-01-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:25), 27,6 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 146η
Εκφων. 06-02-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:27), 27,2 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 147η
Εκφων. 13-02-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:56), 27,4 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 148η
Εκφων. 20-02-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:00:18), 27,6 Μβ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 149η
Εκφων. 27-02-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (01:01:51), 28,3 ΜΒ (13-05-2010)
Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων - Ομιλία 150η
Εκφων. 06-03-1989, ηχητ. αρχείο mp3, διάρκεια (00:59:40), 27,3 ΜΒ (13-05-2010)


Print-icon 

Login-iconLogin