Mitropolitul de Messinia si Ortodoxia


DUPĂ CUM SE VEDE,
MITROPOLITUL DE MESSINIA
- REPREZENTANTUL BISERICII ELADEI
ÎN DIALOGUL TEOLOGIC CU CATOLICII -
NU CREDE ÎN DOGMA DESPRE
„UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ŞI APOSTOLEASCĂ BISERICĂ"
A SIMBOLULUI DE CREDINŢĂ

 

MITROPOLITUL HRISOSTOMOS DE MESSINIA:

(Comentând textul de la Ravenna în periodicul „Ekklisia" al Bisericii Eladei nr. 8, august - septembrie 2009, p. 544)

       „Comisia Teologică Mixtă [a „Dialogului" dintre ortodocşi şi catolici] nu împărtăşeşte  convingerea că Biserica Ortodoxă aparţine Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, precum se exprimă Ea în Simbolul niceo-constantinopolitan...

         IV. În sfârşit, trebuie să menţionăm şi acele puncte prin care se accentuează diferenţele existente între cele două Biserici şi care vor fi studiate pe viitor".

 

MITROPOLITUL EVSEVIOS DE SAMOS ŞI IKARIA

(din Enciclica Înaltpreasfinţitului către Mitropolia sa la Duminica Ortodoxiei din anul 2009)

       „Ortodoxia este Biserica „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească" şi asupra acestui lucru nu încape nicio discuţie. Prin urmare, oricine ar susţine cele contrare se numeşte ecumenist şi este eretic".


MITROPOLITUL PAVEL DE KIRINEIA

(cf.  «Ορθόδοξος Τύπος», 16/10/2009)

       „Încercarea membrilor Reprezentanţei Ortodoxe de a trece sub tăcere sau de a evita ca pe o chestiune secundară diferenţa dogmatică dintre Ortodoxie şi eterodoxie, subminează conştiinţa de sine a Bisericii Ortodoxe ca unica Biserică adevărată, care este Biserica cea „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească" şi creează impresia că romano-catolicii constituie în particular o Biserică Ortodoxă Locală".

 
MITROP
OLITUL SERAFIM DE PIREU

(cf. «Ορθόδοξος Τύπος», 6/7/2007)

       „Maica noastră, Sfânta Biserică Ortodoxă, ca unica şi adevărata continuatoare istorică a Bisericii nedespărţite, este datoare să proclame urbi et orbi adevărul şi siguranţa conştiinţei-Ei-de-sine, prin teze şi texte documentate. În continuare să se retragă din aşa-numitele „dialoguri", care, din nefericire, oferă justificare capilor şi celor ţinuţi de aceştia în erezie, care trăiesc în latura şi în umbra morţii, şi să-i cheme să se reîntoarcă la adevărul predanisit de Apostoli, comun primului mileniu".

(tradus după site-ul episcopului Augustin Kantiotis, IF)Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer