Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Τήν Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (24 Μαρτίου 2013) ἡ Ἐκκλησία μας τήν ὀνομάζει Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Μᾶς ὑπενθυμίζει κατ’ αὐτήν τήν νίκη τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας κατά τῆς φρικτῆς αἵρεσης τῆς Εἰκονομαχίας, πού ἐπί 100 ἔτη κατεδίωκε τήν ὀρθόδοξη ἐμπειρία καί πρακτική τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν ἁγίων λειψάνων. Συγχρόνως πανηγυρίζει καί τήν διαχρονική καί αἰώνια νίκη τῆς Ἀλήθειας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας κατά τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης κάθε αἵρεσης. Γι’ αὐτόν τόν λόγο εἶναι ἰδιαιτέρως πανηγυρική ἡ ἡμέρα αὐτή γιά τήν Μία καί Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.

Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα γίνεται λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ὡς ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τῆς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων (πανηγυρική ἐπαναφορά τους στίς Ἐκκλησίες μετά τήν Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδο).
Στήν Ἱερά Μονή μας κάθε χρόνο γίνεται πανηγυρική περιφορά τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων πολλῶν Ἁγίων, ἐνῶ στό τέλος τῆς ἀκολουθίας ἀναγινώσκεται μέρος ἐκ τοῦ «Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἡ πύλη τῆς Μονῆς θά ἀνοίξει στίς 6:30 τό πρωί.

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (ΑΡΓΥΠΝΙΑ)

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 θά τελεσθεῖ στήν Μονή μας ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (25η Μαρτίου). Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς24/03/2013 06:00 πμ - 11:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: Κυριακή της Ορθοδοξίας
24/03/2013 10:00 μμ - 25/03/2013 04:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης