Επιστολές Γέροντον Φιλοθέου Ζερβάκου περί Οικουμενισμού και Ορθοδόξου ομολογίας      

       Συνεχίζοντας το ειδικό αφιέρωμα στον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο δημιουργούμε την υποσελίδα αυτήν όπου θα δημοσιευτούν επιστολές του Γέροντος οι οποίες ξεσκεπάζουν την παναίρεση του Οικουμενισμού και αντιτάσσονται αυτής. Επίσης οι επιστολές του αυτές έχουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ομολογία της ορθοδόξου πίστεως πράγμα που διακατείχε βαθιά την ψυχή του και τον ανέδειξε σ' έναν από τους σπουδαιότερους συγχρόνους ομολογητές Πατέρες.


Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Να δώσουμε του Ιωσήφ Βρυέννιου τη θερμή υπό­σχεση. «Ουκ απαρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία...(4/6/2010)
Δεν αρκεί, δεν ωφελεί μόνον να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές, τα δόγματα, τους κανό­νας, τις αποστολικές... (1/6/2010)
Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Αποσπάσματα επιστολών του. (18/5/2010)
Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου - Λοιπόν σας συμβουλεύω, φύγετε από τους δολίους όφεις, να μην σας δηλητηριάσουν... (7/12/09)
Μόνον διά της μετανοίας θα αποσοβηθούν τα δεινά και οι επικρεμάμενοι κίνδυνοι. Ο Θεός να γίνη ίλεος!... (14/9/09)
Επιστολή του Γέροντος Φιλοθέου προς τον Γέροντα Γαβριήλ Διονυσιάτη και επιστολή του Γέροντος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο. (6/9/09)
Επιστολή του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου - 1η Νοεμβρίου 1970 - Εις περιστάσεις που περιφρονείται η Πίστις... (23/8/09)
Η ταπεινή μου γνώμη, αναφορικώς με το ενωτικόν πνεύμα προς την παναίρεσιν του Οικουμενισμού... (28/7/09)
Ορθοδοξία και αίρεση Επίκαιρα κείμενα Ορθοδόξου ομολογίας
Ορθοδοξία και αίρεση. Απαντητική επιστολή προς καθολικόν σταλείσα τον Μάρτιο του 1964 από τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο.


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης