ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: [email protected]

Πειραιεύς 3ῃ Φεβρουαρίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Παραδίδομεν εἰς τήν δημοσιότητα καί εἰς χείρας τῶν φιλεόρτων τάς Ἱεράς Ἀσματικάς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας Η΄ ἐπί μεγάλου Φωτίου Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς Ἁγίας Θ΄ ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Οἰκουμένης Συνόδου συντεθείσας τῇ ἡμετέρᾳ, ἀπό καιροῦ παρακλήσει, ὑπό τοῦ φιλοπόνου ὑμνογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων, εὐχαριστοῦντες θερμῶς τάς πολυταλάντους ὑμνογράφους Μοναχάς Θεοτέκνην καί Θέκλαν ὡς καί τήν Σεβασμίαν Καθηγουμένην Χριστονύμφην Μοναχήν καί ἅπασαν τήν ἐν Χριστῷ Συνοδείαν αὐτῆς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ακολουθία Η' Οικουμενικής Συνόδου (pdf)Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ακολουθία Η' Οικουμενικής Συνόδου (pdf)
Ψαλλομένης τῇ Α΄ Κυριακῇ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου Ποίημα Θέκλης Μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης
Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ακολουθία Θ' Οικουμενικής Συνόδου (pdf)Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Ακολουθία Θ' Οικουμενικής Συνόδου (pdf)
ψαλλομένη τῇ Β΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν Ποίημα Θεοτέκνης Μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης