Πρωτοχρονιά 2019 στό Μοναστήρι μας

 Μέ κατανυκτική ἀγρυπνία ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μονή μας ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Βασιλείου. Στίς 10 τό βράδυ ξεκίνησε ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ σύμφώνως πρός τῆν ἁγιορειτική τάξη. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας, καθώς εἴχαμε εἰσέλθει στόν Ὄρθρο- οἱ κωδωνοκρουσίες μᾶς πληροφόρησαν γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἔτους. Ὅλοι μαζί, μοναχοί καί ἀρκετοί λαϊκοί προσκυνητές, εὐχηθήκαμε νά εὐλογήσει ὁ Παντοκράτωρ Κύριός μας «τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητός Του». Ἦταν μία πολύ συγκινητική στιγμή, ἀφοῦ ἡ ὑποδοχή τοῦ νέου ἔτους γινόταν ὄχι μέ ἕναν συνήθη τρόπο κατά τά κοσμικά κατεστημένα ἀλλά μέ ἕναν τρόπο ξεχωριστό, προσευχητικό, εἰρηνικό, τέτοιον πού ἁρμόζει στά ἤθη τῶν Χριστιανῶν.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στό ἀρχονταρίκι ἔγινε ἡ κοπή τῆς πατροπαράδοτης ἁγιοβασιλόπιττας. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς μας Ἀρχιμ. Κύριλλος στήν σύντομη ἑορταστική του προσφώνηση ξεκίνησε μέ δοξολογική εὐχαριστία πρός τόν Τρισάγιο Θεό μας γιά τό ἔτος πού πέρασε καί γιά τά ὅσα μᾶς ἐπεφύλαξε ἡ ἀγάπη Του, εὐχάριστα ἤ δυσάρεστα, ἀλλά καί γιά τό ὅτι μᾶς ἀξιώνει νά ὑποδεχόμαστε ἕνα ἀκόμη ἔτος. Ἐπεσήμανε πώς δέν ἀρκοῦν οἱ ἐλπίδες καί οἱ εὐχές γιά τόν καινούργιο χρόνο ἀλλά ὀφείλουμε ὅλοι νά ἐλέγξουμε τούς ἑαυτούς μας καί νά προσπαθήσουμε νά ἀλλάξουμε πρός τό καλύτερο περιορίζοντας τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας καί πράττοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτό θά εἶναι τό σημαντικότερο καί καλύτερο ἐπίτευγμα σ’ αὐτήν τήν νέα ἀρχή πού βάζουμε. Διότι, τόνισε ὁ Γέροντας, πώς αὐτό πού ἔχουμε ἀνάγκη εἶναι νά γνωρίζουμε καί νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ ἁγιασμός καί προορισμός μας ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γιατί τό πέρασμα τοῦ χρόνου μᾶς δείχνει ὅτι ἡ ζωή εἶναι σύντομη καί δέν γνωρίζουμε ἄν μέσα στόν καινούριο χρόνο πρόκειται ὁ Θεός νά μᾶς καλέσει κοντά Του. Τέλος, μᾶς ὑπενθύμισε πώς ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον σ’ αὐτές τίς ἑόρτιες ἡμέρες ἀλλά νά μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλο τό ἔτος ὡς ἕνα πολύ σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο.

Ἐπίκαιρα ἄσματα, ὕμνοι καί εὐχές συμπλήρωσαν τό ὄμορφο οἰκογενειακό κλίμα πού ἐπικρατοῦσε. Ἐνῶ κόντευε ἡ 5η πρωινή καί τό κρύο ἦταν τσουχτερό οἱ προσκυνητές μέ ἀναθερμασμένες τίς καρδιές, χαρούμενοι καί εἰρηνικοί ἀποχώρησαν γιά τά σπίτια τους.


3
4
5
6
2
7
8
1
9


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης