Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ κάθοδος τῆς διεθνοῦς Μασωνίας εἰς τὰς Ἀθήνας. Ὀργανώνουν Παγκόσμιον Συνέδριον εἰς τὴν Ἀνάβυσσον κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Μπίλντεμπεργκ.

Τρεῖς μεγάλαι ἰδιότητες ἑνώθησαν εἰς τὸ Πρόσωπον τῆς Παναγίας. Ἀπὸ τὸ βιβλίον «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου, θεολόγου - φιλολόγου.

Ἡ τραγωδία ἑνὸς λαοῦ… Τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσάτου.

Ὁ ἔλεγχος τῆς αἱρέσεως καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ ἑαυτοῦ μας. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, πρωτοπρεσβυτέρου Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς.

Σεβ. Κονίτσης: Ἀφανίζουν τὸν Ἑλληνισμὸν τῆς Β. Ἠπείρου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρέων κ. Χρυσόστομος διὰ τὸν μακαριστὸν Γέροντα Γερβάσιον Παρασκευόπουλον!

Διατὶ δὲν συζητοῦν τὸ θέμα τῶν «ἁγιοποιήσεων» τῶν Παπικῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τοῦ κ. Κων. Χολέβα, πολιτικοῦ ἐπιστήμονος.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ζητεῖ ἀπὸ τὸν λαὸν τὴν ἔντασιν τῆς προσευχῆς καὶ τὴν ἐκζήτησιν τῆς συγγνώμης τοῦ Κυρίου.

Ὅ,τι Ὀρθόδοξον καὶ Ἑλληνικὸν καταργεῖται ὑπὸ τῆς Πολιτείας.

Παναγία, ἡ μάνα τῶν Ἁγιορειτῶν.

Ἡ Ἑλλὰς εἰς τὴν ὁδὸν ἄνευ ἐπιστροφῆς - Μόλις 94.100 αἱ γεννήσεις τὸ 2013! Τοῦ κ. Βασιλείου Θεοτοκάτου, Προέδρου τῆς ΑΣΠΕ.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης