Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.11.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΓΟΝΑΤΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΕΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ! Ὅσοι Μητροπολῖται ἐκβιάζονται νὰ παραιτηθοῦν, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νὰ πορευθῆ ἐλευθέρα. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

➢ Ἐξορθολογισμός ἀντί συναλληλίας, ἀλλά καί....χρυσός ἀντί Χριστοῦ; Συνεφώνησε καί ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅτι «ἦλθεν ἡ ὥρα»! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πρός Ἄρχοντας.

➢ Ἕλληνες! Ὁ Ἐθνομηδενισμός καλπάζει… Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος τοῦ παραρτήματος Ν. Ἠλείας τῆς ΠΕΘ, Θεολόγος – Συγγραφεύς.

➢ Ὑπουργός: «Φοβόμαστε ἕνα κόμμα Ὀρθοδόξων!».

➢ Σχετικὰ μὲ τὰς σχεδιαζομένας ἀλλαγὰς εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους.

➢ Σεβ. Πισιδίας: Ἕκαστος Ἐπίσκοπος εἶναι κυρίαρχος.

➢ Θὰ ἐρωτηθῆ ὁ Κρήτης;

➢ Ὁ Μακαριώτατος νὰ κηρύξη ἀγρυπνίαν μετανοίας. Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου Ἁγιορείτου.

➢ Ἀποδοκιμασίαι Ἱεραρχῶν ἐκτὸς ὁρίων;

➢ Ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία θὰ ὁδηγηθῆ εἰς σχίσμα καὶ οἱ σχισματικοὶ θὰ ἀποτελέσουν τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν. Φοβερὴ ἀνατροπὴ εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Φωτιές» ἤναψεν ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ1 εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

➢ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΘ.

➢ Ὕμνος εἰς τὴν Ἀγάπην. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως ἐκ τοῦ «Γνῶθι Σαυτόν».

➢ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (καὶ διατὶ μὲ ΗΤΑ καὶ ὄχι μὲ ΙΩΤΑ). Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Τὰ ἀνυπέρβλητα ἐφόδια τῆς Πίστεως. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακοπούλου.

➢ Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ. Ὁ καλὸς Σαμαρείτης. Γερμανοῦ Β΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης