Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.4.2021
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. Ἀπαράδεκτος ἡ συμμόρφωσις Ἐπισκόπων (χωρίς Ι.Σ.Ι.) εἰς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ «Μὴ ὑποστῶμεν διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, τὸ φρικτὸν μαρτύριον τῆς περυσινῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα». Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.
➢ Αἱ ἀντιθεσμικαὶ ὑπερβάσεις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Γράφουν οἱ:  Γέρων Παΐσιος Μοναχὸς Καρεώτης καί Ἐπιφάνιος Μοναχὸς Καψαλιώτης.
➢ Ἀρχιμανδρίτης π. Μᾶρκος Μανώλης: Ὁ Ἅγιος Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Ἡ ὀντολογικὴ ἀγάπη «φονεύει» τὸν φόνον. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
➢ Πολυκίνδυνος κακοδοξία περί τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἄμεσος ἀντίδρασις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
➢ Νέα καταγγελία περὶ τῆς «Θεολογίας». Γράφει ὁ κ. Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης δρ. θεολογίας ΑΠΘ Θεσσαλονίκη».
➢ Οἱ «φιλέλληνες» εἰς τὰ 1821 ἦσαν ὅλοι φιλέλληνες; Ὁ ρόλος τοῦ «τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ναοῦ μέσῳ τοῦ τεκτονισμοῦ» εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1821.
➢ Τρέχουν ἀφηνιασμένοι πιά, χωρίς προκαλύψεις καί προσχήματα…Tοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας
➢ Ἀνταύγειαι ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσίαν. Γράφει ἡ κα Μαρία - Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου, Δρ. Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
➢ Περὶ τῶν ἄρθρων τοῦ π. Στ. Καρπαθίου. Γραφομένων ἔλεγχος. Γράφει ὁ κ. Δ. Βανδῶρος, πρώην διοικητὴς τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.
➢ Ἀπάντησις πρὸς τὸν κ. Δ. Βανδῶρον. Latet anguis in herba. Γράφει ὁ π. Στυλιανός Ἐμμ. Καρπαθίου.
➢ Εἰς τὰς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ 90 ἔτη ἀπὸ τὴν συνοδικὴν καταδίκην ἑνὸς Ἁγίου. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος  Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
➢ Ἡ μάστιγα τῆς Πολιτειοκρατίας. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.
➢ Ἡ συνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας εἰς τούς Βυζαντινούς Χρόνους. Γράφει ἡ Θέκλα Χ. Καβούνη, Θεολόγος, Πτυχιοῦχος Τμ. Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, Μ.Α.
➢ Ἡ τεχνολογία αὐξάνει τόν… αὐτοθαυμασμό μας! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Οἱ ἑπτὰ νόμοι τῆς πνευματικῆς ἐξαπατήσεως. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
➢ Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
➢ Τυφλὸς βοσκὸς «κινητὴ κονκορντάτσια»! Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
➢ Ἐπέμβασιν τοῦ Κων/λεως ἐπιθυμεῖ ὁ Δήμαρχος;
➢ Ἱ. Ναὸς διὰ «rapid tests»;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλ
ον.


2350 - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης