Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 23.1.15

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ ἀντιπαπικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς «Π.Ο.Ε.» καὶ τοῦ «Ο.Τ.» μακαριστὸν Ἀρχιμανδρίτην Χαράλαμπον Βασιλόπουλον.

Αἱ Ἰσλαμικαὶ Σπουδαὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν Θεσσαλονίκης μὲ τὴν προκλητικὴν συναίνεσιν τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν Θράκης.

Ἔγινε κανονικῶς προσευχὴ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος (εἰς τό γεῦμα) κατά τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Τσίπρα. Ἐπιστολὴ τῆς Ἱ. Μονῆς Καρακάλλου.

Ἑρμηνεία εἰς τάς ὠδάς τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου. π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Βράχος ἀκλόνητος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἐτόνισεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ Σεβ. Κηφισίας κ. Κύριλλος.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν ναυτικὴν τραγωδίαν καὶ τὴν τρομοκρατίαν τῶν Ἰσλαμιστῶν.

Ἡ ἁγιοκατάταξις τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Παϊσίου ἀναπτερώνει τὰς ἐλπίδας τοῦ λαοῦ μας.

Τὰ ἀτοπήματα τοῦ «ἀλαθήτου» Πάπα μὲ τοὺς Μουσουλμάνους. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἰσλαμικαί Σπουδαί ἢ πρόκλησις; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Οἰκονόμου.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ  ἀνύστακτος φύλαξ τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως καὶ πολέμιος τῶν αἱ­ρέ­σεων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης