Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:


Εἰς τὸ Φανάριον ἰσοπεδώθησαν τὰ δόγματα τῆς πίστεως κατὰ τὸ συλλείτουργον Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου - Πάπα.

Ἐκκλησιολογικῶς καὶ κανονικῶς ἀπαράδεκτα ὅσα συνέβησαν εἰς τὸ Φανάριον κατὰ τὸ Συλλείτουργον μὲ τόν… «Ἁγιώτατον». Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου.

Πῶς περιγράφουν εἰς τὰς ὁμιλίας των Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Πάπας τὸ σχέδιον πρὸς τὴν ψευδοένωσιν.

Ὁ δέκατος καὶ ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς Κανὼν ἀπαγορεύει τὰς συμπροσευχὰς μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων - αἱρετικῶν. Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Ὅταν ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

Ἀπειλοῦν καὶ τρομοκρατοῦν ἀντιοικουμενιστὰς - ἀντιπαπικούς κληρικούς.

Ι΄ Κυριακή Λουκᾶ: Ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης γυναικός. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Κυβέρνησις - Συμβούλιον Ἐπικρατείας - Τέμενος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθ. Ἐ.Μ.Πολυτεχνείου.

Ὁ Σεβ. Πατρῶν διὰ τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα καὶ τὰ αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος.

Δικαστικὸς ἐπιμελητὴς ἠξίωσε τὴν ἐκδίωξιν τῶν μοναχῶν τῆς παλαιᾶς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου ἀπὸ τὸ κονάκι τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης