Επιστολή του πατριάρχου Μόσχας κ. Ποιμένος προς τον αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Σεραφείμ

Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. κ. Σεραφείμ
Εις Αθήνας


Μακαριώτατε,

Μετά πικρίας και λύπης γνωρίζω Υμίν, ότι την 20ήν Δεκεμβρίου 1989 ομάδα Καθολικών του Ανατολικού ρυθμού μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής διά την προάσπισιν της Ουκρανικής Καθολικής Εκκλησίας και του Κινήματος του Ουκρανικού Λαού διά την «Περεστρόικα» εισέβαλον εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Ιβανο - Φραγκόφσκ κατά την ώραν που ετέλει ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ιβανο - Φραγκόφσκ κ. Μακάριος την Θείαν Λειτουργίαν και εξεδίωξαν τους Ορθοδόξους εκκλησιαζομένους από τον Ναόν και κατέλαβον αυτόν διά της βίας. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος ηρνήθη να αποχωρήση και ήρχισε απεργίαν πείνης. Κατά παρόμοιον τρόπον πολλά κτίρια Ναών έχουν αρπαχθή εις το δυτικόν τμήμα της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένων και του Λβοβ και άλλων πόλεων και χωρίων. Η κατάστασις είναι άκρως τεταμένη· βρίθει τραγικών συνεπειών. Επί του παρόντος ο Καθεδρικός Ναός του Ιβανο - Φραγκόφσκ έχει ελευθερωθή από τους βεβήλους, άλλα κτίρια Ναών εις την Δυτικήν Ουκρανίαν όμως δεν έχουν επιστραφή εις τας ορθοδόξους κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συνεχίζει την απεργίαν πείνας. Ελπίζομεν εις την ηθικήν υποστήριξιν της Υμετέρας Εκκλησίας και της Υμετέρας Μακαριότητος και των Προκαθημένων των λοιπών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς η Εκκλησία ημών καταδικάζει αυτάς τας βιαίας πράξεις, αι οποίαι είναι αλλότριοι της Χριστιανικής πίστεως και ηθικής και αποτελούν παραβίασιν βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Μετ' αγάπης εν Κυρίω

Ποιμήν

Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας

"ΟΥΝΙΑ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣΗ"

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκδόσεις "Βρυέννιος"

Αγγλική μετάφραση κειμένουPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης