Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 11.12.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἀποκαλύπτομεν τὸ μυστικὸν τῆς Μεγάλης Συνόδου. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016 εἶναι πιστὸν ἀντίγραφον τῆς Β΄Βατικανῆς Συνόδου.

➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας.

➢ Κίνδυνος νέου Σχίσματος εἰς τήν Ἐκκλησίαν; Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

➢ Ἐνδεικτικαὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις περὶ τῆς Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας.

➢ Τὸ Φανάρι καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἰς πλήρη συντονισμόν!

➢ Ἀντιδράσεις διὰ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.

➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ.  Bialystok τῆς Πολωνίας.

➢ Ἡ Φλώρινα σύσσωμος κατὰ τοῦ Συμφώνου Συμβιώσεως.

➢ Διατί εἶναι ὑποχρεωτικόν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ ΤΑΤΟΥΑΖ. Ἡ ἀπόλυτος Ἐλευθερία ἢ ἡ ἀπόλυτος Αἰχμαλωσία καὶ Ἀπώλεια; Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Α. Μουρτζοῦκος,Ταξίαρχος ἐ.ἀ., Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ.

➢ Δικαστικαὶ ἀποφάσεις, πολιτικοὶ σχεδιασμοὶ καὶ θεολογικαὶ ἀντιλήψεις διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Διατὶ τὸ Φανάρι ἀσκεῖ πιέσεις εἰς τὰ συνοριακὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος;

➢ Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἑάλω! Ἀποκλειστικόν: καταγγελία!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης