Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ Τουρκία «διατάσσει» διά τό Τέμενος-ἡ Κυβέρνησις ὑλοποιεῖ τάς «διαταγάς». Ραγδαῖαι ἐξελίξεις εἰς τό θέμα τῆς ἀνεγέρσεως δύο 24ωρα πρό τῆς συζητήσεως τοῦ θέματος εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας.

Ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης. Ὁ πραΰς καί ἀνεξίκακος μαχητής! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

Ἐναντίον τῆς ψευδοενώσεως Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ὁ ἐν Ἑλλάδι κοσμικός τύπος, ὁ ὁποῖος βάλλει κατά τῆς Οὐνίας.

Οἱ ἀριστεροὶ Ἀρχιερεῖς καὶ τινὲς Πανεπιστημιακοί. Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

Ἠχηρόν ράπισμα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ θαυμαστὴ μεταστροφὴ δύο ἐπωνύμων μονοφυσιτῶν εἰς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

Δὲν θὰ «αὐτοκτονήση» ἡ Ἑλλάς διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν  (Μᾶρκ. 9, 17–31). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

«Στόχος νά μετατραπῆ ἡ Ἑλλάς εἰς οὐδετερόθρησκον Κράτος» ὑπογραμμίζει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς. «Χρησιμοποιεῖται τό Ἰσλάμ διά τήν ἐκπόρθησιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους».

Ὄχι τζαμί εἰς τήν Θεσσαλονίκην διακηρύσσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος. Ὑποχωρητικότητα τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς Τουρκίας βλέπει  μέ τήν κατασκευήν τοῦ τεμένους εἰς τάς Ἀθήνας. Ποίους ὅρους θέτει.

Ὁ Σεβ. Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος διά τόν μακαριστόν Μητροπολίτην πρώην Ἀττικῆς κυρόν Νικόδημον.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης