Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.7.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΜΕ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Μεγάλη Δύναμις ἐπεδίωξε τὴν ἀποπομπὴν Μητροπολίτου τῆς Ἑλλάδος! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΛΕΣΧΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ π. Ἐπιφάνιος: «Θά ἔχουμε τόν Θεολόγο στὴν Κεχαριτωμένη πού εἶναι ἅγιος». 22 ἔτη (31.07.1996) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Μητρ. Λαρίσης Θεολόγου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἱεροκήρυκος.

➢ Η ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ; Ἡ Κυβέρνησις ὑπαιτία τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ «Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἶναι βλαπτικὸς πλέον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Ὡραιοποιοῦν τήν πλάνην, ὅπως οἱ Ψευδοπροφῆται. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

➢ Κύριε Κουρουμπλῆ, εἶσθε πειθήνιον ὄργανον τῆς Εὐρώπης; Γράφει ὁ Μοναχός Νικόλαος Ἁγιορείτης.

➢ Ἀναμένομεν τὴν θείαν Δίκην; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.

➢ Ἀδίκως συκοφαντεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀπίστευτοι αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ π. Ἀβερκίου διὰ τὸν πνευματισμόν!

➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἀνανεωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Διδασκαλίας.

➢ Ὑποχρέωσις τοῦ Ὑπουργοῦ ἡ νομιμότης!

➢ Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22). Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. Ἁγίου Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας.

➢ «Οἱ Ρῶσοι κατάσκοποι, ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος».

➢ Ὑπόμνημα ἕξι Καθηγητῶν πρὸς τὴν ΔΙΣ διὰ τὸ Filioque.

➢ Ἄλλος ὁ σπείρων, ἄλλος ὁ θερίζων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης